اجتماعی

ایجاد بیش از ۱۱۴ هزار فرصت شغلی در استان تهران برای سال ۱۴۰۱

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه هدف گذاری در سال جاری ایجاد بیش از 114 هزار شغل در استان تهران است، گفت: در زمستان سال 1400 استان تهران با 6 درصد کمترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور به ثبت رساند.

به گزارش گیلونا، حشمت الله عسگری با اشاره به نرخ بیکاری در استان گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، استان تهران در زمستان سال 1400 کمترین نرخ بیکاری را در بین استان ها به ثبت رسانده است. استان ها با 6 درصد مشابه سال گذشته یک درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: کاهش نرخ بیکاری در دو فصل اخیر علیرغم افزایش نرخ مشارکت اتفاق افتاده است که با بهبود وضعیت کرونا و رونق بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نرخ مشارکت در استان تهران افزایش یافته است. دو فصل گذشته “.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران ادامه داد: امسال ایجاد بیش از 114 هزار فرصت شغلی در استان تهران هدف گذاری شده است.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، عسگری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در زمستان 1400 در کل کشور 9.4 درصد است که نسبت به فصل مشابه سال 0.3 درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/