اجتماعیکسب و کار ایرانی

عسر و حرج زن به دلیل بلاتکلیفی و رها شدن از سوی زوج

موارد طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج

1) حکم قطعی محکومیت مرد به حبس پنج سال یا بیشتر.

2)  ترک کردن زندگی زناشویی توسط زوج، حداقل به مدت ۶ ماه یا ۹ ماه متناوب، بدون داشتن عذر موجه.

3) هرگونه سوء رفتار مستمر یا ضرب و شتم از جانب زوج، به قدری که وضعیت زوجه را به حالت غیر قابل تحمل در آورد.

4) اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، به قدری که اساس زندگی را مختل نماید. طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج در مورد اعتیاد، در صورتی که مرد به تعهدات خود عمل نکند یا یک بار ترک نموده و مجددا اقدام به استفاده از مواد مخدر نماید، نیز میسر است.

5) ابتلای مرد به بیماری صعب العلاج که منجر به ایجاد اختلال در روند زندگی مشترک شود.

بهترین وکیل تهران: این موارد که در قانون مدنی بیان شده است، دلیل بر آن نیست که زوجه نمی تواند به دلیل دیگری از عسر و حرج اقدام به تنظیم دادخواست طلاق نماید. بلکه این موارد بخشی از طلاق از عسر و حرجی می باشد، که در قانون به ان اشاره شده است.

عوامل شخصی عسر و حرج برای طلاق از سمت زوجه

برخی از عوامل که جزو موارد عسر و حرج به شمار می روند، عوامل شخصی هستند. زوجه می تواند بر حسب یکی از این مصادیق شخصی، تقاضای طلاق نماید. عوامل شخصی طلاق از سمت زوجه عبارتند از:

اکراه شدید زن نسبت به همسر، داشتن اختلاف سنی بسیار زیاد، داشتن رابطه زناشویی غیرمتعارف، استنکاف از پرداخت مهریه توسط زوج، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول، جنون زوج در صورتی که از موارد فسخ نکاح نباشد و… .

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، در صورتی که مردی مرتکب عمل ترک نفقه شود، زن می توانید با استناد به این ماده قانونی اقدام به طلاق کند. استنکاف از پرداخت نفقه، یکی از مصادیق طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج می باشد که قانون تعیین نموده است.

طلاق از طرف زوجه به علت اعتیاد مرد

یکی از موارد عسر و حرج در قانون، اعتیاد مرد است. اعتیار به هر گونه مواد مخدر یا مشروبات الکلی، به گونه ای که منجر شود تا مرد قادر به تامین هزینه های زندگی زناشویی نگردد، طبق قانون، طلاق عسر و حرجی را میسر می نماید.

زمانی که مرد به دلیل اعتیاد، به تنگ دستی، بیکاری و بی پولی برسد، اعتیاد می تواند در زمره مصادیق عسر و حرج قرار گیرد. از طرف دیگر اگر اعتیاد مرد منجر به لکه دار شدن حیثیت خانوادگی شود نیز، طلاق از سمت زن را ممکن می کند.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشید، که طلاق به دلیل اعتیاد زوج در صورتی امکان پذیر است، که مرد در طول مدتی که پزشک مقرر نموده است، از ترک کردن مواد خودداری نمایید. یا این که اعتیاد خود را ترک کند و مجددا به مصرف مواد روی آورده باشد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

طلاق به دلیل سوء رفتار مرد و ضرب و شتم

از جمله مصادیق عسر و حرج، می توانیم به ضرب و شتم اشاره کنیم. اگر مرد دارای رفتار خشونت باری باشد، به زن امکان می دهد تا اقدام به طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج نماید. قانون برای حمایت از بانوان این حق را به زوجه داده است.

حتی باید بیان کنیم که هر گونه بد رفتاری و بد خلقی نیز می تواند حق طلاق را برای زوجه ایجاد کند. البته اگر زوج، یک بار یا با فاصله های طولانی، برای بار دوم اقدام به چنین رفتاری نمود، حق طلاق برای زوجه ایجاد نمی کند. مگر خشونت در فواصل کوتاه مدت و با شدت بالایی صورت پذیرد.

بلاتکلیف رها کردن و غیبت طولانی   

در فرهنگ ایران مرسوم است که زوجین پس از عقد نکاح، مدتی را بلاتکلیف می مانند تا مقدمات زندگی مشترک خود را فراهم کنند. در این حالت زوجه ممکن است چندین سال از سوی زوج بلاتکلیف بماند. طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج در این حالت امکان پذیر خواهد بود. البته به تشخیص دادگاه.

البته این نکته را در نظر داشته باشید، که باید برای دادگاه ثابت شود، که دلیل این بلاتکلیفی منتسب به زوج می باشد. اگر به هر دلیلی زن در این بلاتکلیفی سهیم بوده باشد، به هیچ عنوان نمی تواند اقدام به دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج نماید

ادعای باکره بودن توسط زوجه

یکی از مواردی که معمولا زن را مجبور به درخواست طلاق از همسر خود می نماید، باکره بودن زوجه پس از مدت مدیدی از زمان عقد است. این مسئله از جمله مصادیق عسر و حرج به شمار رفته و طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج را ممکن می سازد.

برخی از زوجین پس از عقد نکاح زیر یک سقف می روند، اما زندگی مشترک خود را آغاز نمی کنند. اگر این مسئله مربوط به ناتوانی جنسی مرد باشد، می توان اقدام به طلاق از سمت زوجه به دلیل عسر و حرج نمود. اما اگر به دلایل دیگری زوجه پس از سالها هنوز باکره باشد، دلیل بر عسر و حرج نیست.

برخی از افراد به مراجعه می کنند و بیان می نمایند، که بیش از چندین سال است که ازدواج نموده اند، اما هیچ گونه رابطه زناشویی با همسر خود نداشته اند. در این حالت نمی توانیم آنها را به سمت طلاق به دلیل عسر و حرج سوق دهیم