اجتماعی

لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

معاون شهردار تهران گفت: مدل مورد استفاده در منطقه 21 در زمینه پسماندهای خشک با هدف فرهنگ سازی از داخل خانه ها ، محله ها و شهرهای منطقه ایجاد شده و تبلیغ غیرمستقیمی برای آموزش و شناخت کودکان دارای این فرهنگ “.

به گزارش گیلونا ، مراسم افتتاح پروژه های خدمات شهری منطقه 21 تهران امروز با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ، جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری برگزار شد. تهران ، رضا رجب زاده ، شهردار منطقه 21 و بسیاری از مدیران دیگر شهرداری.

جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در حاشیه این مراسم با بیان اینکه یکی از مزیت های بزرگ چنین پروژه هایی مشارکت و استفاده از ظرفیت های شهروندان است ، گفت: مستمری بگیران این منطقه آنها مکانی برای استفاده از آن برای ورزش درخواست کردند و ما این مکان را به آنها دادیم و باید اشاره کنم که در واقع محل این فعالیتها در شهرداری خالی است و ما باید تا حد ممکن بین مردم نقش هماهنگ کننده داشته باشیم و آنها را وادار کنیم. کار برای حل مشکلات و نیازها شناسایی و حذف کنید.

مشاور خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: اقدامات انجام شده در زمینه بازیافت در منطقه 21 در بحث بازیافت زباله و جداسازی زباله های خشک از مبدا ، تنها کار اداری و مدیران سازمان نیست. شهرداری به طور هنرمندانه بحث بازیافت را در منطقه خود اجرا کرد. این اقدام می تواند به عنوان الگویی در سایر نقاط شهر مورد استفاده قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد: مدل مورد استفاده در منطقه 21 در زمینه پسماندهای خشک با هدف فرهنگ سازی در خانه ها ، محله ها و شهرهای منطقه ایجاد شد و یک تبلیغ غیرمستقیم برای آموزش و شناخت کودکان با این فرهنگ است. در آن دیده شده است و این اقدام ارزشمند است زیرا در کارهای اداری کمتر به این مسائل فرهنگی توجه می شود.

مشارکت عمومی؛ گم شدن حلقه فعالیتها و روابط شهری

رضا رجب زاده ، شهردار منطقه 21 نیز با بیان اینکه الگوی اداره شهر با مشارکت و حضور مردم الگوی پایداری است ، گفت: امروز مشارکت مردم حلقه مفقوده بسیاری از فعالیت ها است. و روابط و باید بدانیم که مردم در همه چیز حضور دارند. ” موفق تر باشید.

شهردار منطقه 21 افزود: جداسازی زباله های خشک از مبدا یکی از اقداماتی است که به طور جدی نیازمند حضور مردم است و این مراکز به کودکان به عنوان معماران آینده کشور چه در دوران تحصیل و چه در شهرهای شهری خود کمک می کنند. فعالیت ها. ” فرهنگ رشد می کند و کشور ما را در بین کشورهای توسعه یافته با آمار جداسازی بالا در آینده قرار می دهد.

رجب زاده با بیان اینکه امیدواریم حضور معاونین خدمات شهری و هماهنگی امور شهرداری تهران زمینه ساز توسعه بیشتر منطقه 21 شود ، افزود: شهرداری تهران در این زمینه علاقه خاصی به این موضوع دارد زمان و صندلی شهرداری پشتیبانی لازم را ارائه می دهد و مجری نیز موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش وب سایت شهر ، به منظور تجلیل از کارگران فداکار و زحمت کش در زمینه خدمات شهری و ارائه خدمات ویژه برای رفاه حال آنها ، مسکن کارگران منطقه 21 افتتاح شد.

انتهای پیام