اجتماعی

مازوت‌سوزی نیروگاه منتظرقائم فردیس – گیلونا

گیلونا/ البرز این ویدئو آتش زدن مازوت نیروگاه منتظر قائم فردیس در استان البرز و آلودگی شدید ناشی از آن را نشان می دهد.

به گزارش گیلونا، شیر گاز کارخانه قائم فردیس مدتی است که باز شده است.

این نیروگاه نیم قرن پیش به بهره برداری رسید و از آن زمان تاکنون تعطیل نشده است.

گفته می شود این نیروگاه 20 درصد برق مورد نیاز تهران و کرج را تامین می کند. حدود سه درصد برق کشور.

کمبود گاز در کشور باعث شده تا کارخانه منتظر قائم همچنان با گازوئیل به کار خود ادامه دهد. به گفته برخی از شهروندان ساکن فردیس، این میزان آلودگی از نیروگاه منتظر قائم در چند وقت اخیر بی سابقه بوده است.

استان البرز نیز با مشکل سوختن مازوت و آلودگی نیروگاه شهید رجایی مواجه است و بسیاری از آلودگی های آن نیروگاه به دلیل جهت وزش باد البرز به ویژه غرب این استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

انتهای پیام