اجتماعی

کاهش میزان سرایت ویروس کووید پس از انتشار در هوا

داده های یک مطالعه جدید نشان می دهد که ویروس کرونا 90 درصد از قدرت مسری خود را در عرض 5 دقیقه پس از انتشار در هوا از دست می دهد.

به گزارش گیلونا، داده های اولیه این مطالعه دانشگاه بریستول نشان می دهد که هوا ذرات ویروس کرونا را خشک می کند.

محققان به بررسی پایداری قطرات SARS-Cov-2، ویروسی که باعث بیماری کووید-19 می‌شود، در طول زمان پرداختند.

به گفته آنها، کاهش انتقال تا حدود 10 درصد از حالت اولیه ویروس SARS-Koo-2 را می توان در عرض 20 دقیقه مشاهده کرد، اگرچه مقدار زیادی از این کاهش در پنج دقیقه اول پس از انتشار ویروس رخ می دهد. هوا. . .

داده ها نشان می دهد که ویروس کرونا برای مدت طولانی خارج از محیط گرم و مرطوب سیستم تنفسی میزبان زنده نمی ماند.

به گفته یکی از کارشناسان، این مطالعه نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا در هوا ممکن است آنقدر که برخی در ابتدا تصور می کردند طولانی نباشد.

انتهای پیام/