اجتماعیکسب و کار ایرانی

رابطه نامشروع در قانون

مجازات جرم رابطه نامشروع

مجازات جرم رابطه نامشروع یک تا 99 ضربه شلاق تعزیری است و در صورت وجود جهات مخففه مجازات ، امکان تبدیل حکم جرم رابطه نا مشروع به جریمه نقدی وجود دارد که قیمت هر سه ضربه شلاق و میزان جریمه نقدی معادل 400000 ریال است . همچنین متهمان جرم رابطه نامشروع ممکن است به مجازات تبعید محکوم شوند . رابطه نامشروع طبق قانون مجازات اسلامی، یک عمل مجرمانه بوده و من جمله جرایم منافی عفت محسوب می شود. با توجه به این مساله که قانون گذار این جرم را به طور کلی توضیح داده و مصادیق آن را به طور محدود مشخص نکرده است، این جرم تبدیل به یکی از چالش برانگیز ترین و پر بحث ترین جرایم شده است .

 قانون گذار یک مجازات مشخص برای عنوان مجرمانه جرم رابطه نامشروع تعیین کرده است با این حال در برخی از موارد دیده شده است که متهمین به جرم رابطه نامشروع به مجازات های دیگری همچون تبعید محکوم شده اند . به علاوه در صورت وجود شرایطی ، قاضی می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال متهم ، این مجازات را به جزای نقدی تبدیل کند.  از این رو در این مقاله به اینکه مجازات جرم رابطه نامشروع چیست ، حکم جرم نا مشروع به اجبار ، تبدیل مجازات آن و میزان جریمه نقدی ، حکم تبعید در رابطه نامشروع و شلاق تعزیری جرم رابطه نامشروع می پردازیم . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با بهترین وکیل در رشت تماس بگیرید.

مجازات جرم رابطه نامشروع چیست؟

رابطه نامشروع هرگونه ارتباط خارج از عرف بین زن و مردی است که باهم ازدواج نکرده اند که دایره گسترده ای دارد  که شامل زنا و انواع زنا هم می شود اما منظور از رابطه نامشروع در این مقاله جرم تعزیری رابطه نامشروع دون زنا می باشد .

مجازات جرم رابطه نامشروع در ماد 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص شده است . طبق این ماده مجازات رابطه نامشروع ، شلاق تا 99 ضربه خواهد بود . از کلمه ” تا ” مشخص است که این مجازات می تواند از 1 تا 99 ضربه شلاق باشد نه بیشتر از آن :

بر اساس این ماده ” هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. “

قاضی با توجه به شرایط متهم ، میزان مجازات او را از یک تا 99 ضربه شلاق تعیین می کند .  لازم به ذکر است که مجازات جرم رابطه نامشروع در شرایطی قابل تبدیل به جزای نقدی می باشد .

مجازات رابطه نامشروع به اجبار

اکراه ، که در عرف به اجبار شناخته می شود ، در قانون مدنی تعریف شده است : ” اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود . “

طبق ماده 637 کتاب پنجم تعزیرات تنها فردی که دیگری را به انجام رابطه نامشروع مجبور کند ،  مجازات می شود و شخصی که مجبور شده مجازات نمی شود که در زنا هم همینطور است و فرق بین رابطه نامشروع و زنا در این مورد وجود ندارد.

مجازات رابطه نامشروع به اجبار ، مانند همان مجازات رابطه نامشروع است . از این رو اگر یکی از زن یا مرد برای رابطه نامشروع اکراه داشته باشد و به زور مجبور به این کار شود ، مجازات فقط نسبت به اکراه کننده اعمال می شود . برای مثال اگر مردی ، زنی را به اجبار و اکراه وادار به یکی از مصادیق رابطه نامشروع مثل در آغوش گرفتن کند ، تنها مرد محکوم به مجازات جرم رابطه نامشروع خواهد شد .

شرایط تبدیل مجازات رابطه نامشروع به جریمه نقدی

مجازات رابطه نامشروع ، از یک تا 99 ضربه شلاق تعزیری است ، اما در شرایطی امکان تبدیل آن به جریمه نقدی وجود دارد . این تبدیل مجازات در عرف به خریدن شلاق شناخته شده که در صورت وجود شرایط مخففه جرم ، جریمه نقدی ، جایگزین شلاق تعزیری می شود . شرایط مخففه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی آورده شده است :

” جهات تخفیف مجازات عبارتند از:

الف گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. “

بنابراین در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد و همچنین قاضی تشخیص دهد که تبدیل مجازات به نفع متهم است ، می تواند مجازات شلاق تعزیری را به جزای نقدی تبدیل کند که درباره قیمت هر ضربه شلاق و میزان جریمه نقدی در تیتر بعد توضیح داده ایم.

میزان جریمه نقدی و قیمت هر ضربه شلاق

همانطور که گفته شد ، میزان مجازات جرم رابطه نامشروع ، برابر با یک تا 99 ضربه شلاق است و در صورتی که جهات تخفیف در وجود داشته باشد ، قاضی می تواند ، مجازات شلاق را به جزای نقدی تبدیل کند که این تبدیل در عرف به خریدن شلاق معروف شده است .

قیمت هر ضربه شلاق یا میزان جریمه نقدی ، در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است : ” در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار(۳۰۰.۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.” که البته ” به موجب مصوبه مورخ ۱۶ آبان ۹۵ هیات وزیران، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲- از مبلغ سیصدهزار (۳۰۰/۰۰۰) ریال به مبلغ چهارصدهزار (۴۰۰/۰۰۰) ریال تعدیل شده است . “

حکم تبعید در رابطه نامشروع

در ماده 637 قانون تعزیرات که میزان مجازات جرم رابطه نامشروع و انواع آن مانند جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی ، مشخص شده ، حرفی از تبعید زده نشده است با این حال برخی از افرادی که به این جرم محکوم می شوند ، علاوه بر مجازات اصلی ، یعنی شلاق تعزیری ، به مجازات تبعید هم محکوم می شوند .

 یکی از نو آوری های قانونگذار در سال 1392 ایجاد نهادی به نام مجازات های تکمیلی بوده است به این معنی که قاضی می تواند با در نظر گرفتن شرایط مجرم ، یک یا دو نمونه از مجازات های تکمیلی را علاوه بر مجازات اصلی او در نظر بگیرد که یکی از آن ها تبعید است که در دو صورت منع در اقامت در یک محل معین یا اقامت اجباری در یک مکان معین در قانون مجازات اسلامی آمده است:

” دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف اقامت اجباری در محل معین

ب منع از اقامت در محل یا محلهای معین  …”

بنابراین تبعید ممکن است به عنوان مجازات برای رابطه نامشروع در نظر گرفته شود که صدور این حکم برای مجرم قانونی است.

شلاق تعزیری بابت رابطه نامشروع

مجازات های تعزیری ، مجازات هایی هستند که در شرع مشخص نشده و قانونگذار خود آن ها را تعیین کرده است که مجازات رابطه نامشروع هم من جمله این مجازات ها است که عبارت است از یک تا 99 ضربه شلاق تعزیری .

تفاوتی که شلاق تعزیری با شلاق حدی دارد ، در نوع اجرای آن است . طبق آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌،رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق ماده ۳۴ : ” اجرای شلاق تعزیری با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو زیر انجام می شود :

الف شلاق در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده می شود .

ب شلاق به نحو یکنواخت و بطور متوسط زده می شود .”

مجازات رابطه نامشروع در خودرو

یکی از مکان هایی که امکان وقوع رابطه ناشروع در آنجا وجود دارد، خودرو بوده که اتفاقا، بخش قابل توجهی از پرونده های دادسرای ارشاد نیز مربوط به انجام اعمال نامشروع در فضای خودروهای شخصی می باشد. لذا، در این بخش، قصد داریم تا به این سوال پاسخ دهیم که مجازات رابطه نامشروع در خودرو چیست؟

در پاسخ به این سوال که مجازات رابطه نامشروع در خودرو چیست، باید گفت، جزای این عمل مجرمانه، با توجه به اینکه در فضای عمومی انجام گرفته و غالبا از دید پلیس امنیت اخلاقی نیز پنهان نمی ماند، شامل دو مجازات زیر می باشد:

به موجب ماده 637 قانون مجازات اسلامی، زن و مردی که میان آنها، رابطه نامشروع در خودرو اتفاق افتاده، هر یک به شلاق تا 99 ضربه محکوم می گردند که تعیین تعداد شلاق، از یک ضربه تا 99 ضربه، با قاضی پرونده و در اختیار وی می باشد. لازم به ذکر است که این مجازات، تحت شرایطی، ممکن است به جزای نقدی تبدیل شود که در این صورت، هر سه ضربه شلاق، معادل 40 هزار تومان، جزای نقدی می باشد.

انجام اعمال خلاف عفت عمومی در خودرو، معادل کد 16 امنیت اخلاقی می باشد؛ به این معنا که خودرو شخص، به مدت 2 هفته، از سوی پلیس امنیت اخلاقی کشور، توقیف شده و مشمول تخفیف و بخشودگی نیز نخواهد شد.

لازم به ذکر است، همانطور که در بخش های قبل نیز گفته شد، منظور از رابطه نامشروع در خودرو در این بخش، رابطه نامشروع دون زنا، مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن بوده و روابط نامشروعی که مشمول عنوان زنا باشند، حتی در صورت انجام در خودرو، تابع احکام و مجازات های زنا خواهند بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی پاسخ دهند .

سوالات متداول

1مجازات جرم رابطه نامشروع چیست ؟

مجازات جرم رابطه نامشروع از یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است که در متن مقاله جزئیات مربوط به آن آورده شده است .

2حکم جرم رابطه نا مشروع به اجبار چیست؟

حکم جرم رابطه نا مشروع به اجبار این است که فقط اجبار کننده مجازات می شود و مجازات او از یک تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری است که در متن مقاله توضیح داده شده است .

3میزان جریمه نقدی جرم رابطه نامشروع چقدر است ؟

در صورتی که شرایط مخففه جرم وجود داشته باشد مجازات جرم رابطه نامشروع قابل تبدیل است و قیمت هر سه ضربه شلاق سیصد هزار ریال است که در متن مقاله توضیح داده شده است .