استان ها

ابتکار اوقاف کردستان در مردمی سازی مدیریت موقوفات قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری گیلونا از سنندج،جلسه مردمی سازی اداره کل اوقاف و امور خیریه کردستان با حضور دکتر محمد صادق صادقی دستیار استاندار کردستان در امر مردمی سازی در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

دکتر صادقی انقلاب اسلامی را یک انقلاب مردمی دانست و گفت: مردم در دوران انقلاب همواره پشتوانه امام راحل بودند و فرش قرمز انقلاب اسلامی خون شهیدانی بود که پای اعتقادات و ارزش های اسلامی خود ایستادند.

وی با اشاره به تاکید همیشگی امام خمنی و رهبر معظم انقلاب به امر مردمی سازی و خصوصی سازی، بیان کرد: هرکجا فرمانی از رهبری آمد مردم در صف اول قرار گرغتند در دوران جنگ اگر پشتوانه مردمی نبود هیچگاه این موفقیت ها حاصل نمیشد و در بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله و کرونا می بینید که مردم چطور در صحنه خدمت حاظر می شوند و نقششان را همواره به عنوان صاحبان اصلی این مرزو بوم ایفاء نموده اند.

وی تصدی گری افراطی را یک آسیب برای جامعه دانست و گفت: مردم باید نقش خود را به عنوان خانواده ،شهروند و … به خوبی ایفاء کنند و نباید در همه امور وظایف را به دولت واگذار نمایند از طرفی نهادها هم باید در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری از ظرفیت مردم بهره مند شوند.

صادقی اقدامات اوقاف در واگذاری مدیریت موقوفات به امناء در شهرستانهای مختلف را قابل تقدیر دانست و بیان داشت: اوقاف در سه زمینه موقوفات، مساجد و اماکن متبرکه و برنامه های قرآنی دارای ظفیت های بیش ماری برای خدمت رسانی به مردم میباشد از اشتغال و درمان گرفته تا کمک به حل گره های ترافیکی شهری و امید است با حرکت به سمت بهرهمندی از ظرفیت تصمیم سازی و تصمیم گیری مردمی ، واگذاری اجرای برنامه ها به خود مردم و همچنین نظارت عمومی بر فرایند مردمی سازی شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر خدمت رسانی این نهاد مقدس در استان کردستان باشیم.

۴۶