استان ها

ابوعبیده: ۲ اسیر اسرائیلی بر اثر بمباران و نبود امکانات پزشکی کشته شدند

باز هم خودزنی رژیم صهیونیستی؛

ابوعبیده: ۲ اسیر اسرائیلی بر اثر بمباران و نبود امکانات پزشکی کشته شدند

سخنگوی گردان‌های القسام گفت: بر اثر بمباران ارتش رژیم صهیونیستی و نبود امکانات پزشکی، دو اسیر این رژیم به هلاکت رسیدند.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام اظهار کرد: نداف بوبلابیل، اسیر انگلیسی ماه گذشته بر اثر هدف قرار دادن مکان نگهداری‌اش توسط صهیونیست‌ها کشته شد.

وی افزود: این اسیر بر اثر وخامت اوضاع بهداشتی و نبود خدمات درمانی که به علت تخریب و نابودی بیمارستان‌ها توسط صهیونیست‌ها صورت گرفته بود، از دنیا رفت.

سخنگوی گردان‌های القسام ادامه داد: جودی فانشتاین اسیر دیگری است که توسط بمباران صهیونیست‌ها کشته شده است.