استان ها

اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر کرج

به گزارش گیلونا از البرز؛ «فرزین فرشاد» با اشاره به مصوبات آخرین جلسه هیأت ترافیک کرج، گفت: طرح زوج و فرد براساس مصوبه هیأت ترافیک در روزهای غیر تعطیل از ساعت 16:30 تا 21 در کرج اجرا می شود. 00.

این مسئول کاهش آلودگی هوا به ویژه در هسته مرکزی شهر و تنظیم تردد وسایل نقلیه را از مهمترین اهداف اجرای این طرح برشمرد و افزود: امیدواریم شهروندان از تردد خودروهای خود و وسایل نقلیه غیرمجاز خود در آن محدوده خودداری کنند. به عنوان بخشی از اجرای طرح

فرشاد با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه گفت: با توجه به توضیحات کارشناسان اداره کل مطالعات و بررسی های ترافیک شهری و در راستای پیشگیری از تصادفات احتمالی و کاهش تداخل ترافیکی؛ با توجه به توضیحات کارشناسان اداره کل مطالعات و بررسی های ترافیکی شهری، به منظور جلوگیری از تصادفات احتمالی و کاهش تداخلات ترافیکی، در دستور کار قرار گرفت. اقدامات لازم برای انسداد دوربرگردان پروانه واقع در بلوار باغستان در حال انجام است.

وی لزوم تعریض پیاده روهای خیابان آزادی (رجایی شهر) حدفاصل خیابان هشتم تا بلوار شهید موذن را از دیگر مصوبات این جلسه برشمرد و تصریح کرد: اقدامات اجرایی لازم بر اساس طرح هندسی تهیه شده توسط معاونت فنی و اجرایی انجام خواهد شد. ناظر مدنی.

با توجه به دیدگاه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج مبنی بر لزوم افزایش اجرای قانون راه های شهری به ویژه در حوزه مجتمع های تجاری و کاربری های جذاب برای سفر، با توجه به اداره کل مهندسی ایمنی و ترافیک، نسبت به شناسایی موارد ذکر شده آمار و شناسایی و بررسی دقیق توسط کارشناسان ذیصلاح اقدام نماید.

46