استان ها

بازدید از شرکت های تولیدی شهرک صنعتی شماره یک آبادان

به مناسبت روز صنایع کوچک و پیگیری پروژه های جهش تولیدی در سرزمین فتح ، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به همراه معاونان اقتصادی و فرهنگی خود ، مسئولان شهر و اعضای رسانه از شرکت ها بازدید کردند و کارگاههای تولید در شهرک صنعتی شماره. 1 توسط آبادان کرد. در این بازدید ، ضمن بیان مختصری در مورد آمار تولید مجتمع های اقتصادی ، وی از موانع موجود در راه این شرکت ها از نزدیک مطلع شد و دستورات لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد. شرکت های جدید Avaran Ceram Choob اروند (20 فرصت شغلی با سرمایه گذاری 200 میلیارد ریال) ، صنعت برق ایران (70 فرصت شغلی با سرمایه گذاری 150 میلیارد ریال) و شرکت تولید نوشابه زمزم آبادان از جمله این شرکتها بودند شرکت ها بازدید کردند