استان ها

برکناری ۲ مدیر متخلف راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با ورود دفتر بازرسی وزارتخانه

حسین مذناب گفت: در پی دریافت گزارشات مردمی در میز روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی که 6 خردادماه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، اقدامات دو استانی و ستادی وزارت راه و شهرسازی انجام شد. توسعه در برخورد با مردم نمونه ای از تبعیض و سوء استفاده است که توسط یک موقعیت اداری به رسمیت شناخته شده است.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی افزود:

وی ادامه داد: در صورت مشاهده تخلف از سوی مدیران و کارکنان در چارچوب مأموریت ها و وظایف این وزارتخانه مراتب را به دفتر کنترل، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی مستند کنند. “

این مقام مسئول تاکید کرد: بدیهی است که این اداره از احقاق حق مردم تعارف نمی کند.

48