استان ها

رزمایش بررسی مسیر پروتکشن در سیستم‌های انتقال استان

به گزارش خبرگزاری گیلونا استان سمنان، مهندس ورامینیان حین اجرای این رزمایش گفت: پایداری شبکه و عدم بروز اختلال در ارتباطات استان از اهداف مهم در انتخابات پیش‌رو است که در این راستا تست مسیر پروتکشن بین‌شهری صورت گرفته است.

مدیر ارتباطات سیار مخابرات استان سمنان تصریح کرد: این رزمایش با هدف حفاظت از سیستم و خطوط انتقال انجام شد به گونه‌ای که با قطع یکی از مسیرهای انتقال استان، مسیر جایگزین بلادرنگ در مدار قرار می‌گیرد.

وی در پایان این رزمایش، نتیجه این عملیات را رضایت‌بخش عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با انجام تست مسیر پروتکشن بین‌شهری، ترافیک مربوط به مسیر ارتباطی شاهرود، دامغان تا سمنان مطلوب می‌باشد.

۴۶