استان ها

روند کند طرح اقدام ملی مسکن در استان آسیب شناسی شود

به گزارش خبرگزاری گیلونا استان سمنان؛ آشناگر ، فرماندار سمنان ، شنبه ، 24 آبان ماه ، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: شهرهای دارای کاندیدای جمعیت بالا و مراکز جمعیتی در استان استان باید در اجرای برنامه اقدام ملی برای مسکن اولویت داشته باشد. باید برنامه مناسب و منظمی برای اجرای این طرح در شهرهایی که با کمبود مسکن و تقاضای زیاد متقاضیان و عدم پذیرش این طرح در مناطق مختلف استان و روند کند طرح همراه است ، تهیه شود. آسیب شناسی کامل و دقیق باشد.
وی ادامه داد: بحث در مورد تخصیص زمین ، نحوه انتقال و دخالت دستگاه های اجرایی در پروژه و سایر عوامل دخیل در این امر می تواند در عدم استقبال از پروژه از متقاضیان موثر باشد که این امر مستلزم آسیب شناسی و اقدام م effectiveثر است. “
آشناگر با بیان اینکه پرونده مسکن آنلاین هنوز در برخی از شهرهای استان مفتوح است ، بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پروژه ها تأکید کرد و افزود: تعیین تکلیف واحدهای مسکن آنلاین اولویت اجرای است. از برنامه اقدام ملی برای مسکن و در برخی از شهرها که مسکن وجود دارد و متقاضی وجود ندارد ، هیچ اصراری برای اجرای برنامه اقدام ملی برای مسکن وجود ندارد و هیچ توجیهی وجود ندارد.
فرماندار سمنان در پایان گفت: عدم توجه به منطقه ساخته شده و میزان تقاضا از گروه های هدف و فقط ساخت مسکن کنترل نشده ، باعث گسترش شهر و نبود زیرساخت ها ، خدمات اولیه و دسترسی مطلوب می شود. برای صاحبان خانه. باید از این امر خودداری شود.

46