استان ها

زمینه اشتغال یک هزار 884 نفر در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنامه آنلاین لرستان، علی جهانی با بیان اینکه تسهیل شرایط و رفع مشکلات متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی با همکاری بانک های عملیاتی استان پیگیری می شود، گفت: از امروز با همکاری تعاونی ها بانک توسعه و صندوق کارآفرینی امید و حضور همکاران تمامی ادارات شهرستان های تابعه در این دو موسسه مالی طرح بررسی و رفع مشکل متقاضیان امتیاز استخدامی از محل اعتبارات تبصره 18 را اجرا کرده اند.

وی به دغدغه های وزارت تعاون کار و تامین اجتماعی در راستای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار اشاره کرد و گفت: و حضور در بانک های عامل به رفع آن مشکلات کمک می کند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه پرداخت این سازه ها باید به 1884 نفر در استان کار کند، یادآور شد: بالغ بر 552 پروژه به ارزش 142 میلیارد تن سازه به این دو موسسه مالی معرفی شد. اعتبار تبصره 18 که امیدوارم بانک ها با همکاری همه دستگاه های اجرایی ذیصلاح زمینه پرداخت این تسهیلات را در اسرع وقت فراهم کنند.

وی معرفی به موقع و خارج از بوروکراسی را یکی از اولویت های همه همکاران عنوان می کند و خاطرنشان می کند: دستگاه های اجرایی و بانک های عملیاتی با مشارکت و هماهنگی همکاران ما از این اداره کل 24 کار می کنند. 24 ساعت شبانه روز برای انجام برنامه ریزی های لازم سرمایه در گردش را شناسایی کنید یا واحد اقتصادی خود را تکمیل و توسعه دهید و هزینه این سازه ها را بپردازید.