استان ها

شناسایی ۱۰۹ خانه لوکس در تبریز و ۲۳۴۰ خانه خالی در آذربایجان شرقی

به گزارش گیلونا از تبریز، عیسی عروج زاده در جمع خبرنگاران از گنجاندن خانه های بیش از 150 میلیارد ریالی در این طرح خبر داد و افزود: شناسایی منازل لوکس و خالی از سکنه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. شهرداری ها و مأمور مالیات مالیات آنها را محاسبه می کند و برای آنها صورتحساب صادر می کند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه 95 درصد درآمد استان از محل مالیات است، گفت: بر این اساس در سال گذشته 7 هزار و 700 میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی 60 درصد افزایش یافت افزود: بر این اساس باید 11 هزار میلیارد تومان مالیات در آذربایجان شرقی اخذ شود.

اورج زاده ابراز امیدواری کرد که با کشف پرونده های جدید مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و انتقال برخی پرونده های مالیاتی صنایع به سایر استان های آذربایجان شرقی، این میزان افزایش را محقق کنیم.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین گفت: حدود 1100 میلیارد تومان از سوی اداره کل امور مالیاتی استان به شهرداری ها و دهیاری های آذربایجان شرقی پرداخت شده که 455 میلیارد تومان بوده است. شهرداری تبریز.

انتقال پرونده مالیات مس سونگون به آذربایجان شرقی در آینده نزدیک

وی از واگذاری پرونده مالیات مس سونگون به آذربایجان شرقی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با واگذاری این پرونده تحول مالی در استان ایجاد می شود و آذربایجان شرقی از ارزش افزوده مس سونگون و غیره بهره مند می شود. مزایا

مدیرکل امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه 109 درصد وصول مالیات در سال گذشته نسبت به سهمیه استانی صورت گرفته است، اعلام کرد: این میزان وصول مالیات نسبت به سال قبل 60 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: 95 درصد درآمد استان از محل اخذ مالیات و 5 درصد مابقی مربوط به گمرک، بیمه، وضعیت تأهل و … است.

اورج زاده یادآور شد: سال گذشته در این استان 7700 میلیارد تومان مالیات وصول کردیم که 6.7 درصد آن مربوط به مالیات اشخاص است.

مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی نیز گفت: حدود یک هزار و 100 میلیارد تومان از سوی اداره کل امور مالیاتی استان به شهرداری ها و دهیاری های آذربایجان شرقی پرداخت شده است که 455 میلیارد تومان به شهرداری تبریز واگذار شد.