استان ها

غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی در شهرهای قرمز اصفهان

به گزارش گیلونا اصفهان، با تصمیم ستاد کرونا استان اصفهان مهدکودک ها، مهدکودک ها و مدارس ابتدایی شهرهای دارای تاج سرخ استان اصفهان به مدت 10 روز غیبت کردند.

در شهرهای نارنجی رنگ بر اساس میزان بیماری دانش آموزان تعطیلی مدارس از نظر آموزشی و بهداشتی و کلاس های غیرحضوری در شهرهای قرمز رنگ تصمیم گیری می شود. استان بعد از این 10 روز دوباره تصمیم گیری خواهد شد.

فعالیت های سرپوشیده مانند سینما، تئاتر و تئاتر، استخر، رستوران و مانند آن نیز در شهرهای قرمز با حداکثر ظرفیت 40 درصد و در شهرهای نارنجی با ظرفیت 60 درصد به شرط رعایت مراحل و موارد مشابه امکان پذیر است. کارت واکسیناسیون گرفته می شود.

48