استان ها

فرماندار ویژه کاشان: پرونده 142 تشکل مردم نهاد در شهرستان کاشان به ثبت رسیده است

فرماندار ویژه کاشان: 142 پرونده سازمان مردم نهاد در شهرستان کاشان به ثبت رسید

فرماندار کاشان گفت: تشکل های مردم نهاد به عنوان سازمان های غیرانتفاعی و غیر سیاسی و به صورت داوطلبانه نماد مشارکت مردم و همگرایی با دولت و همچنین سلاح قدرتمند دولت در دستیابی به توسعه همه جانبه هستند. اهداف

به گزارش خبرگزاری گیلونا کاشانفرماندار ویژه و رئیس شورای توسعه و پشتیبانی سازمان های مردم نهاد شهرستان کاشان گفت: بر اساس آیین نامه سازمان های مردم نهاد و دستورالعمل های اجرایی ابلاغی از سوی وزارت کشور، دو نماینده سمن ها کاشان اعضای شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد هستند و ساکنان شهر در این شورا حق رای دارند.

زارعی در ادامه بیان کرد: برای انتخاب این شورا باید رئیس اجرایی یا یکی از اعضای شورای هر سمن در روز رای گیری حضور یابد تا دو نفر از اعضای شورای توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد شهرستان ها باشند. با رای خود انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه استاندار به عنوان رئیس شورا و معاون سیاسی به عنوان معاون در شورای توسعه و پشتیبانی سازمان های مردم نهاد، افزود: اداره محیط زیست، اداره ورزش و جوانان، اداره تعاون و … کارگری، اداره میراث فرهنگی و دو نفر از اعضای شوراهای شهر سمن به عنوان اعضای اصلی و بر اساس هر جلسه در ادارات دعوت شده شرکت می کنند.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای فعالیت حقوقی سمنس در صورت انقضای مدت اعتبار پروانه و یا انقضای مدت قانونی، مدیرعامل و هیئت مدیره در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام و نتیجه را گزارش خواهند کرد. به دبیرخانه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردمی دستگاه شهرستان مستقر در فرمانداری ویژه کاشان اعلام کند.