استان ها

مشعل گازرسانی به صنایع محور سمنان-سرخه روشن شد

به گزارش خبرگزاری گیلونا استان سمنان؛ مجید مهرباد رئیس امور مهندسی و اجرای پروژه این شرکت مزیت رقابتی گاز نسبت به سایر سوخت های فسیلی و نقش آن در افزایش بهره وری را بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه به لطف زیرساخت های فراهم شده، پایداری گاز جریان در کل استان دارای ضریب اطمینان بسیار بالایی است و شرکت گاز استان سمنان در راستای اجرای سیاست های مقاومت اقتصادی پذیرای نامزدهای بخش های تولید، صنعت و جایگزینی سوخت واحدهای فعال کشاورزی و صنعتی است.

مهرباد با اشاره به مشخصات فنی این پروژه تصریح کرد: اجرای این پروژه شامل گازرسانی به کارخانه آرد امید واقع در شهر صنعتی سرخه، پایانه باری سمنان، سردخانه و فعالیت های صنعتی نانا، در دهه 1400 آغاز شد و اکنون در ششمین روز از هفته دولت 1401 مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به احداث حدود 8500 متر شبکه و احداث ایستگاه کاهش فشار گاز و صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال برای این پروژه گفت: امیدواریم بهره برداری از این پروژه علاوه بر بهبود وضعیت آب و هوا سطح رفاه منجر به رونق بخش تولیدی در این حوزه خواهد شد.

در پایان این مراسم محمدرضا صادقی معاون اقتصادی موقت استانداری سمنان ضمن بیان اهمیت پروژه مذکور و تقدیر و تشکر از شرکت گاز استان سمنان و کلیه عوامل اجرایی، گازرسانی به سمنان را افتتاح کرد. محور صنایع سرخه با روشن کردن مشعل.

48