استان ها

کاهش توسعه بیماری شبه آلزایمر و عوارض رفتاری آن با تحریک نورون های حسی بویایی

یافته‌های محققان گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس در موش‌ها نشان داد که تحریک نورون‌های حسی بویایی با کاهش تغییرات ساختاری و عملکردی در نواحی مغز می‌تواند باعث کاهش ابتلا به بیماری آلزایمر و عوارض رفتاری آن شود.

به گزارش گیلونا، آلزایمر یک بیماری شایع در دوران سالمندی است که داروها فقط به طور موقت علائم بیماری را کاهش می دهند. تحریک مغز یک راه موثر و جایگزین برای کنترل پیشرفت این بیماری است. به عنوان مثال، استفاده از تحریک عمیق به دلیل تهاجمی بودن با عوارض جدی همراه است. مسیر بویایی با نواحی مختلفی از مغز مرتبط است که بر نوروژنز این نواحی و عملکردهای شناختی مانند حافظه و یادگیری تأثیر می گذارد.

هدف از این مطالعه که در قالب پایان نامه دکتری مرتضی سلیمی انجام شد، بررسی تأثیر تحریک الکتریکی پیاز بویایی بر ایجاد بیماری آلزایمر در موش صحرایی بود. در این مطالعه موش‌های صحرایی ویستار به چهار گروه تقسیم شدند. با کمک استریوتکس، الکترودهایی در نواحی پیاز بویایی، قشر پیش پیشانی، هیپوکامپ پشتی و شکمی و همچنین قشر آنتورینال قرار داده شد و پتانسیل میدانی موضعی به طور همزمان از این نواحی ثبت شد. پیچ و خم بارنز، تشخیص شی جدید Y و میدان باز برای تحقیقات رفتاری استفاده شد. پلاک های بتا آمیلوئید توسط ایمونوهیستوفلورسانس آنالیز شد. میزان بقای سلول های پیاز بویایی با روش نیلز تعیین شد. قدرت، همبستگی سیگنال و تغییرات شبکه مربوط به سیگنال‌ها در حالت استراحت و آزمون حافظه کاری اندازه‌گیری شد.

نتایج نشان داد که تزریق بتا آمیلوئید باعث کاهش قدرت و ارتباط نوسانات مغز در حالت استراحت می شود و در حین تست حافظه کاری و تحریک الکتریکی پیاز بویایی می تواند این شاخص ها را بهبود بخشد. تحریک الکتریکی پیاز بویایی نیز بقای سلول های پیاز بویایی را افزایش داد و تجمع پلاک بتا آمیلوئید را در هیپوکامپ و پیاز بویایی کاهش داد.

بنابراین، نتایج نشان می‌دهد که تحریک نورون‌های حسی بویایی با کاهش تغییرات ساختاری و عملکردی نواحی مغز و خود پیاز بویایی می‌تواند از بروز بیماری آلزایمر و عوارض رفتاری آن بکاهد.

به گزارش دانشگاه تربیت مدرس، این پژوهش در قالب رساله دکتری فیزیولوژی مرتضی سلیمی با راهنمایی دکتر محمدرضا رئوفی و ​​با مشاوره دکتر سید جواد میرنجفی زاده و دکتر محمد جوان از اعضای هیئت علمی دانشکده تربیت انجام شد. .

انتهای پیام/