استان ها

۶۹۱ واحد تولیدی پرونده قضائی دارند

گیلونا / همدان معاون وزیر اقتصاد و توسعه منطقه ای با بیان اینکه 691 واحد تولیدی داریم که پرونده های حقوقی دارند ، گفت: کمیته ویژه ای در دبیرخانه ستاد تشکیل شده است تا این موارد را بررسی کند.

به گزارش گیلونا ، بابک دین پرست روز سه شنبه 22 تیرماه در جلسه ستاد تسهیل تولید و رفع موانع تولید در استان همدان با بیان اینکه دریافت اعتبارات اختصاصی و جداگانه در استان ها مشکل است ، اظهار داشت: آنها ساختار کشور در زمینه تسهیل موانع تولید.

وی با بیان اینکه قدرت قانونی کرسی استانی مincialثر است و از نظر قانونی بار دارد ، ادامه داد: ما در کرسی ملی 12 عضو داریم که بیشتر آنها از کابینه می آیند و این یک دولت کوچک است و هیچ کارگروهی مانند تسهیل کرسی. دارای قدرت قانونی “.

این متکلم با اشاره به اینکه وظیفه من اجرای قانون است و 23 روز بیشتر فرصت نداریم ، هیچ دلیلی برای هیچ کاری وجود ندارد ، افزود: “همه ما باید تلاش کنیم کار ناتمام را به پایان برسانیم تا تیم جدید باید نگران گذشته باشید ».

وی تأکید کرد: افزایش قیمت آب ، برق و گاز مشکلاتی را ایجاد کرده و باید تبعیض مثبت را برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم. وی در مورد بانک مرکزی و مشکلات کمیته ماده 3 گفت: ما بانک مرکزی را به عنوان عضوی از دفتر تسهیلات برای پاسخگویی به مشکلات واحدهای تولیدی تأیید کرده ایم. بودن.

این مقام مسئول گفت: مهمترین عامل بازدارنده برای رونق اقتصادی ، تعدد قوانین سرزده و دستگاههای دخالت کننده است. .

وی با اشاره به اینکه 76838 پروژه نیمه تمام در حوزه صنعت و معدن داریم ، یادآور شد: 12 تریلیون تومان حجم سرمایه گذاری این واحدها است و 3850 پروژه بیش از 80٪ پیشرفت فیزیکی داشته اند.

انتهای پیام