اقتصادی

جزییات و دلایل رشد بازار سرمایه در دی ماه سال گذشته

شاخص کل “بورس اوراق بهادار تهران” و “فرابورس” در دی ماه سال جاری به ترتیب با ۱۲.۹ و ۱۲.۲ درصد رشد نسبت به ماه قبل ارقام ۱۶۸۹۱۴۴ و ۲۱۵۰۸ را ثبت کردند.

به گزارش گیلونا، در آخرین نسخه گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از بانک مرکزی درباره تحولات بازار سرمایه آمده است که شاخص کل “بورس اوراق بهادار تهران” و “فرابورس” در دی ماه سال جاری به ترتیب با ۱۲.۹ و ۱۲.۲ درصد رشد نسبت به ماه قبل ارقام ۱۶۸۹۱۴۴ و ۲۱۵۰۸ را ثبت کردند.  

جزییات و دلایل رشد بازار سرمایه در دی ماه سال گذشته

رشد قیمت ارزهای خارجی و چشم انداز سوددهی مناسب شرکت‌ها از عوامل رشد بازار سرمایه در دی ماه بوده است. “شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران” که وزن یکسانی به تمامی صنایع (نمادها) می دهد.

در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل با رشد ۱۸.۱ درصدی همراه شد. شاخص مذکور در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۵۶.۸ درصدی همراه بوده است. لازم به ذکر است که بازدهی بالاتر شاخص هم وزن در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (۵۶.۸ درصد) در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در این مقطع (۳۲ درصد) نشان دهنده بهبود بازدهی صنایع کوچک در مقایسه با بازدهی صنایع بزرگ است.

ارزش بازار سهام “بورس اوراق بهادار تهران” و “فرابورس” در دی ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته به ترتیب با رشد ۱۲.۶ و ۱۲.۷ درصدی ارقام ۶۲۵۲۳.۲ و ۱۶۱۹۸.۲ هزار میلیارد ریال را ثبت نمودند که نسبت به ۱۰ ماهه سال قبل با افزایش ۲۱.۴ و ۲۵.۴ درصدی همراه بوده است.

جزییات و دلایل رشد بازار سرمایه در دی ماه سال گذشته

ارزش بازار بدهی “بورس اوراق بهادار تهران” و “فرابورس” در دی ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب با افزایش ۰.۴ و کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه گذشته ارقام ۵۲۳.۱ و ۴۲۵۵.۵ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده اند که نسبت به ۱۰ ماهه سال قبل به ترتیب با رشد ۶۲.۲ و ۲۱ درصدی همراه بوده است.

“مانده اوراق بدهی” در بازار فرابورس به تفکیک ماهیت ناشر دولتی، شهرداری‌ها و شرکتی حاکی از آن است که در ۱۰ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با رشد ۴.۵، ۸۳.۵ و ۱۲۱.۴ درصدی مواجه بوده است. در این مقطع سهم اوراق دولتی ۷۲.۲ درصد، سهم اوراق شهرداری‌ها ۲.۷ درصد و سهم اوراق شرکتی ۲۵.۱ درصد بوده است.

“مجموع ارزش معاملات سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران” در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۱.۵ درصدی به ۷۸۴۴.۵ هزار میلیارد ریال رسید. حجم معاملات سهام در این مقطع نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با رشد ۳۱.۸ درصدی به ۱۵۷۲.۳ میلیارد سهم رسید.

طی ۱۰ ماهه سال جاری “مجموع تامین مالی از طریق بازار سرمایه” با ۳۷.۷ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۵۵۸۰.۵ هزار میلیارد ریال به ۳۴۷۸.۴ هزار میلیارد ریال رسید. کاهش ۹۶.۸ درصدی ردیف “افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام؛ از محل مازاد تجدید ارزیابی (مجوزهای ارائه شده) ” در زیر گروه “سرمایه‌ای” اصلی ترین عامل در کاهش تامین مالی از طریق بازار سرمایه در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته تلقی می شود.

انتهای پیام