اقتصادی

مدار زمین‌آهنگ میزبان ماهواره ایرانی «پارس ۱» می‌شود

ماهواره سنجشی «پارس ۱» که در پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و تجمیع شده، به زودی در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین آهنگ تزریق می‌شود.

به گزارش گیلونا، ماهواره «پارس ۱»، ماهواره تحقیقاتی-سنجشی است که از سوی متخصصین پژوهشگاه فضایی ایران طراحی شده است که به زودی در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین قرار خواهد گرفت.

ماهواره «پارس ۱» در مرداد ۱۳۹۴ در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره از مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران تعریف شد و در مراحل ساخت و سپس آزمایش‌های مختلف آن سایر پژوهشکده‌های این پژوهشگاه و برخی دانشگاه‌ها مشارکت داشته اند.

«پارس ۱» به عنوان یک ماهواره تصویربرداری اولین گام در طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی محسوب می‌شود. محموله‌های متفاوت با قدرت تفکیک متوسط در «پارس ۱» به کارگیری شده است تا در جهت مأموریت نهایی سنجشی، مراحل توسعه فناوری صورت پذیرد.

ماهواره «پارس ۱» به منظور تصویربرداری کاربردی، توسعه بازار داده‌های سنجشی داخلی و توسعه و آزمایش فناوری‌های پایه‌ای ماهواره‌های سنجشی و بخش زمینی آنها، طراحی و ساخته شده است.

این پروژه در برنامه راهبردی ماهواره‌های سنجشی به عنوان اولین گام راهبردی در راستای دستیابی به اهداف آن برنامه، معرفی شده؛ اما علاوه بر این، مأموریت‌های کاربردی نیز متناسب با قابلیت‌های محموله‌های تصویربرداری نصب شده در آن برای «پارس ۱» تعریف شده است.

مأموریت‌های کاربردی ماهواره «پارس ۱» تهیه نقشه‌هایی با مقیاس‌های مورد نیاز از منابع آبی، حوزه‌های زیستی و مراکز جمعیتی است.

این ماهواره به‌زودی به مدار ۵۰۰ کیلومتر پرتاب می‌شود.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

مدار زمین‌آهنگ میزبان ماهواره ایرانی «پارس ۱» می‌شود

انتهای پیام

تیم تحریریه اقتصادی

سلام! من یک خبرنگار اقتصادی با تخصص و تجربه گسترده در زمینه تحلیل‌های اقتصادی هستم. با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و دسترسی به منابع معتبر، سعی می‌کنم تا به شما اخبار و تحلیل‌هایی با رویکردی هوشمندانه و خوانای ارائه دهم. هدفم این است که شما را در تصمیم‌گیری‌های مالی خود همراهی کنم و با اطمینان در مسیر صحیح قرار بگیرید.