حوادث

آخرین وضعیت حقوق سربازان/ پیگیری برای افزایش رقم پرداختی برای ۱۴۰۱

آخرین وضعیت حقوق و دستمزد سربازان برای افزایش مبلغ پرداخت شده برای 1401

رئیس بخش منابع انسانی ستاد نظامی اعلام کرد که هیچ تغییری در میزان حقوق پرداختی به سربازان ایجاد نشده است و پرداخت ها مطابق قانون بودجه انجام می شود.

امیر غلامرضا رحیمی پور در گفت وگو با گیلوناوی در مورد کاهش حقوق سربازان اظهار داشت: ستاد کل نیروهای مسلح با پیگیری های زیاد از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی موفق به افزایش حقوق سربازان شد که طبق بودجه در سال 1400 اجرا شد. قانون
وی مدعی است که پرداخت حقوق سربازان بر اساس قانون مالی سال 1400 انجام می شود ، و افزود: “هیچ تغییری در مبلغ پرداختی به سربازان ایجاد نشده است و در مواردی مواردی از سربازان کسر شده است” ، احتمالاً به دلیل کسر بود. “و این پاداش و غیره است. در غیر این صورت ، همانطور که گفتم ، ما هیچ تغییری در حقوق پرداختی به سربازان نداریم.
در عین حال رئیس بخش منابع انسانی ستاد نظامی از ادامه کار نیروهای نظامی برای افزایش حقوق سربازان در آینده خبر داد و گفت: محقق شود.

انتهای پیام