حوادث

اورژانس توانایی واکسیناسیون روزانه تا ۱۰۰ هزار دُز را دارد

در دومین روز حضور خدمات اورژانس در اجرای طرح واکسیناسیون ، روند واکسیناسیون تسریع شد و روز گذشته 17 پایگاه ثابت اضطراری برای واکسیناسیون Covid 19 با حفظ اقدامات بهداشتی آغاز شد.

به گزارش گیلونا ، سخنگوی سازمان اورژانس کشور در این باره گفت: با دستور دکتر کولیوند ، طرح اعتصاب واکسیناسیون اضطراری سرعت تلقیح واکسن را چندین برابر کرده است.

به گفته خالدی ، 30٪ از خدمات اورژانس هر روز در خارج از شیفت های کاری در طرح واکسیناسیون شرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه پزشکان و اتاق های بهبودی در مراکز اورژانس ثابت ارائه می شوند ، گفت: “خدمات اورژانس آماده واکسیناسیون گروه های پرخطر هستند.”

فرمانده ستاد مرکزی تاج کرونا در حاشیه بازدید از مرکز واکسیناسیون تاجگذاری یکپارچه کشور گفت: نیروهای اورژانس یکی از نیروهای فعال و توانمند در وزارت بهداشت هستند.

دکتر زالی با بیان اینکه نیروهای اورژانس زن و مرد در بحران هستند ، افزود: حضور نیروهای اورژانس در این روزهای شلوغ بسیار مثر است.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین با بیان اینکه نیروهای اورژانس توانایی کمک به سایر مراکز واکسیناسیون را دارند ، گفت: در این دو روز اتوبوس های آمبولانس برای کمک به مراکز شلوغ اعزام شده اند.

دکتر کولیوند افزود: روزانه 50 هزار دوز واکسن در پایگاه های تلقیح اضطراری تجویز می شود ، اما بخش اورژانس توانایی واکسیناسیون تا 100 هزار دوز را دارد.

براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور ، پایگاه های واکسیناسیون اضطراری همه روزه از ساعت 8 تا 20 آماده خدمات و واکسیناسیون هستند.

انتهای پیام