حوادث

“ایمنی” مظلوم واقع شده است

معاون اجتماعی و فرهنگی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه می توان از فضای مجازی برای افزایش آگاهی مردم استفاده کرد ، اما در عین حال باید باورهای مردم در این زمینه تغییر کند ؛ وی گفت: فضای مجازی فضای نامحدودی است و هرکس در راستای اهداف خود وارد آن می شود؛ بنابراین اگر کسی به ایمنی اعتقاد ندارد ، به هر حال به سراغ یادگیری ایمنی در این فضا نمی رود.

رسول هلالی در گفت وگو با گیلونا ، وی در خصوص استفاده از فضای مجازی برای افزایش آگاهی شهروندان در حوزه امنیت گفت: فضای مجازی حوزه ای است که می توان از آن برای افزایش سطح فرهنگ امنیت استفاده کرد و از این طریق آموزش های بسیاری به مردم منتقل شد. اگر از این قابلیت به درستی استفاده شود و آموزش ایمنی به درستی ارائه شود ، می توان جهشی در رشد فرهنگ ایمنی مشاهده کرد. اما پیامدهایی دارد که یکی از مهمترین آنها اعتماد به امنیت است.

وی با تاکید بر لزوم اعتقاد به امنیت در بین مردم ، گفت: مردم انگیزه ها و باورهای خود را از فضای مجازی می گیرند. فضای مجازی فضای نامحدودی است و هرکس به سمت اهداف خود به آن نزدیک می شود. بنابراین اگر کسی به ایمنی اعتقاد ندارد ، به هر حال به سراغ یادگیری ایمنی در این فضا نمی رود.

وی ادامه داد: بنابراین هرچند می توان از فضای مجازی برای افزایش آگاهی مردم استفاده کرد ، اما در عین حال باید باورهای مردم در این زمینه تغییر کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی آتش نشانی تهران گفت: متأسفانه امنیت مظلوم واقع شده و دلیل آن عدم اعتماد به امنیت است. هیچ کس نمی تواند بپذیرد که خطری برای همه وجود دارد.

هلالی با اشاره به حوادث آسانسور که پس از قطع برق در گذشته رخ داد ، گفت: “با تشدید این تصادف ، تعداد زیادی از افراد آن را تجربه کردند و به اهمیت توصیه های ایمنی در این زمینه پی بردند.” از زمانی که اعتقاد ایمنی در اهمیت حادثه آسانسور متولد شد ، آموزش مرتبط به فضای مجازی راه پیدا کرد. این مثال نشان می دهد که اگر باور نداریم که تصادفی می تواند برای ما اتفاق بیفتد ، آن را دنبال نمی کنیم و برعکس ، اگر به ایمنی ایمان داریم ، به دنبال دانستن توصیه های ایمنی هستیم.

وی ادامه داد: فرهنگ نیاز به زمان دارد و باید هزینه آن پرداخت شود. با این حال ، نرده مناسب برای ایمنی ضروری است. هزینه و برنامه ریزی بلند مدت باید ارائه شود. در حال حاضر ، آتش نشانان معتقدند که این حالت باید به درستی انجام شود و ما اهمیت خاصی به آموزش شهروندی می دهیم.

وی ادامه داد: متأسفانه ما نتوانستیم همکاری خوبی با سایر سازمان ها در این زمینه داشته باشیم ؛ زیرا اکثر مردم می خواهند سریع نتیجه بگیرند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان آتش نشانی تهران گفت: باید موجی سنگین از نظر فرهنگ ایمنی ایجاد شود تا همه درباره ایمنی صحبت کنند. پس از حادثه پلاسکو ، توجه بیشتری به ایمنی شد ، اما متأسفانه آنچه بعد از پلاسکو اتفاق افتاد هیجان انگیز بود و پس از مدتی ایمنی دوباره اهمیت خود را از دست داد.

وی گفت: “کرونا برای ما هم یک تهدید بود و هم یک فرصت ، زیرا ما را متوجه کرد که می توان از فضای مجازی به درستی استفاده کرد.” ما بسترهایی را برای کلاس های مجازی و غیره آماده کرده ایم که برای آنها نیز محتوا تولید می کنیم.

انتهای پیام