حوادث

بلایای طبیعی، تقدیر طبیعت یا بهای تخریب محیط زیست؟


در طول تاریخ ، بشریت همیشه با بلایای طبیعی دست و پنجه نرم کرده است. نکته مهم در قرن 21 این است که اقدامات ضد محیطی انسان ها تا چه حد می تواند در تشدید آثار مخرب این بلایا مانند سیل موثر باشد؟ از آنجا که سیاست های زیست محیطی کشورها بر یکدیگر تأثیر می گذارد ، سازمان ملل متحد در سال 2021 ، به مناسبت روز جهانی کاهش بلایای طبیعی (21 اکتبر) ، بر ضرورت همکاری بین المللی برای کاهش خطرات بلایا و قربانیان در حال توسعه تاکید می کند. کشورها. در همین حال ، این سال مطرح می شود که چند مورد از بلایای طبیعی ایران اجتناب ناپذیر است و هزینه ای را که برای آسیب رساندن به محیط زیست می پردازیم چقدر است؟