حوادث

تکرار تراژدی مرگ صورتی


نه روز بعد ، 2240 پرنده روی پاهای خود لرزیدند ، فلج شدند و با منقار به سطح زمین افتادند. مرگ دوباره در میانکاله احساس می شود ، مرگ هنوز در میانکاله است ، مرگ بار دیگر وب خود را بر روی جان فلامینگوها و کنه های میانکاله گسترش خواهد داد. گفته می شود که این معیار آنقدر زیاد است که دیگر فرصتی برای نجات آنها وجود ندارد ، گفته می شود که روح ناگهانی می میرد ، گفته می شود وقتی به بالین خود می رسند ، مرگ در مردمک چشم های سیاه آنها می لرزد یا آخرین نفس است در گلو شمرده شده است. مرگ صورتی بدون اینکه از حادثه سال گذشته چیزی یاد بگیرد ، دوباره به میانکاله رسیده است.