حوادث

ثبت زلزله ۴ در نیر استان اردبیل/چمستان با زلزله ۳.۱ لرزید

بزرگترین زمین لرزه هفته گذشته در نیر استان اردبیل به بزرگی 4 ریشتر و در چمستان در استان مازندران نیز زلزله 3.1 ریشتری به ثبت رسیده است.

به گزارش گیلونانیر استان اردبیل با زلزله 4 ریشتر و چمستان استان مازندران با زلزله 3.1 ریشتر در عمق 9 کیلومتری زمین متحمل شدند.

در استان هرمزگان زمین لرزه های 3.5 و 3.4 در فین، 3.7 و 3.5 در قلعه قاضی، 3.4 در بندرعباس و 2.7 در رویدر به ثبت رسیده است. جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه ۱۶ بهمن

زلزله 2.7 ریشتری گیوی استان اردبیل، زلزله 2.9 ریشتری در علی آباد استان گلستان، زلزله 2.8 ریشتری در مشگین شهر، زلزله 2.6 ریشتری در شهداد استان کرمان، زلزله 2.9 ریشتری در استان کرمان 2.6 ریشتری، زلزله 2.6 ریشتری در استان کردستان انبرتو و زلزله 2.6 ریشتری در استان کرمان در اسفراین استان خراسان شمالی.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر در استان ارد استان فارس در عمق 8 کیلومتری زمین و کانون آن در 23 کیلومتری ارد، 24 کیلومتری بایرام و 29 کیلومتری خنج این استان رخ داد.

یکشنبه ۱۷ بهمن

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در لومار استان ایلام به ثبت رسید.

دوشنبه ۱۸ بهمن

استان فین هرمزگان با زلزله 3.5 ریشتری در عمق 11 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 36 کیلومتری فین، 38 کیلومتری قاضی قاضی و 38 کیلومتری فرگان این استان گزارش شده است.

زلزله 2.9 ریشتری در آرین شهر استان خراسان جنوبی، زلزله 2.9 ریشتری در ازگله استان کرمانشاه و زلزله 2.9 ریشتری در عنبرآباد استان کرمان به ثبت رسیده است.

سه شنبه ۱۹ بهمن

قاضی قاضی استان هرمزگان در عمق 12 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.7 ریشتر و کانون آن در 33 کیلومتری قاضی قاضی، 35 کیلومتری فین و 37 کیلومتری بندرعباس این استان بوده است. زلزله 2.8 از دیگر رویدادهای لرزه ای این منطقه بود.

شبانکاره در استان بوشهر دچار زلزله 2.8 ریشتری شد.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 12 کیلومتری رشتخوار در استان خراسان رضوی رخ داد و کانون این زمین لرزه در 15 کیلومتری رشتخوار، 28 کیلومتری دولت آباد و 45 کیلومتری سلامی گزارش شده است.

چمستان استان مازندران در عمق 9 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر و کانون آن در 6 کیلومتری چمستان، 12 کیلومتری نور و 14 کیلومتری رویان این استان گزارش شده است.

چهارشنبه ۲۰ بهمن

زلزله 2.7 ریشتری در زمان آباد استان سمنان و زلزله 2.8 ریشتری در چلگرد استان چهارمحال و بختیاری رخ داد.

نیر استان اردبیل دچار زمین لرزه ای به بزرگی 4 ریشتر شد که عمق این زمین لرزه 9 کیلومتر و کانون آن در 1 کیلومتری نیر، 14 کیلومتری سرعین و 21 کیلومتری آردیموسی این استان بوده است.

پنجشنبه ۲۱ بهمن

بندرعباس استان هرمزگان را زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر لرزاند. عمق این زمین لرزه 15 کیلومتر و کانون آن در بندرعباس 33 کیلومتر، فین 34 کیلومتر و قاضی قاضی در 36 کیلومتری این استان بوده است.

مهران استان ایلام در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر و کانون آن در 18 کیلومتری مهران و 56 کیلومتری صالح آباد این استان و 58 کیلومتری عراق بوده است.

زلزله 2.6 ریشتری در بهاباد استان یزد، زلزله 2.7 ریشتری در نهبندان استان خراسان جنوبی و زلزله 2.7 ریشتری در باسمنج استان خراسان جنوبی آذربایجان شرقی رخ داد.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 5 کیلومتری فین در استان هرمزگان و کانون آن در 25 کیلومتری فین، 44 کیلومتری فرقان و 45 کیلومتری قاضی قاضی این استان به ثبت رسیده است.

استان نیر اردبیل را زمین لرزه ای به بزرگی 3.9 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین لرزاند. زلزله 2.9 از دیگر رویدادهای لرزه ای این منطقه بود.

چابهار سیستان و استان بلوچستان در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر و کانون آن در 46 کیلومتری چابهار، 56 کیلومتری نگور و 68 کیلومتری کنارک گزارش شده است.

جمعه ۲۲ بهمن

هفتگل در استان خوزستان با زلزله 3 ریشتری در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 16 کیلومتری هفتگل، 31 کیلومتری قلعه تل و 31 کیلومتری باغ ملک این استان بود. زلزله 3.2 ریشتری در عمق 19 کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بود.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر در رودر استان هرمزگان به ثبت رسید.

انتهای پیام/