حوادث

مراجعه بیش ازنود هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

بیش از 90 هزار نفر به دلیل اختلاف به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند

در سال 1400، نود و پنج هزار و پانصد نفر به دلیل جراحات ناشی از درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه در سال 1399 یک و نیم واحد افزایش داشت.

به گزارش گیلونا به نقل از پزشکی قانونی استان تهران، در سال 1400 تعداد 955 نفر به دلیل جراحات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که این تعداد نسبت به تعداد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به دلیل نزاع در سال 99 است. از نظر قانونی 95000 47 نفر بودایی اعلام شده اند که افزایش یک و نیم درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، از مجموع مددجویان ناشی از جراحات ناشی از نزاع در سال گذشته، شصت و یک هزار و 66 نفر مرد و سی و پنج هزار و 437 نفر زن بوده اند.
انتهای پیام/