حوادث

«نحوه بازگشایی مدارس»؛ سوال پرتکرار این روزها


یک مدیر مدرسه و کارشناس آموزش و پرورش می گوید: “بازگشایی مدارس به دلیل وجود فضای فیزیکی به کلاس هایی با حداقل جمعیت نیاز دارد.” “اکثر کلاسهای درس در سراسر کشور تهویه مناسبی ندارند.” برخی از دانش آموزان ممکن است مشکلات جسمی داشته باشند که هنوز واکسینه نشده اند. همچنین باید تمهیداتی برای ارتقاء بهداشت مدرسه و تهویه مناسب ، که در دسترس همه مدارس نیست ، اتخاذ شود. به طور کلی ، نکات زیادی وجود دارد که اگر بخواهیم با واقع بینی به آنها نگاه کنیم ، باید به طور جدی در آنها تجدید نظر کنیم تا مدارس در سال تحصیلی آینده بازگشایی شوند.