حوادث

پیش‌بینی بارش‌های نرمال و بیش از حد نرمال تا اوایل اردیبهشت

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارش کشور بر مبنای نقشه‌های احتمالاتی از ۲۸ اسفند ماه تا ۹ اردیبهشت ماه که توسط پژوهشکده اقلیم شناسی و تغییر اقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور ارائه شده است، بارش‌های هفته اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین ۱۴۰۳) از استان‌های واقع در شمال غرب کشور تا انتهای کوه‌های زاگرس جنوبی، استان‌های واقع در دامنه شرقی کوه‌های زاگرس، دو سوی مرکز و غرب کوه‌های البرز و بخش‌های محدودی از نوار شمال شرق و مرکز کشور بیشتر از نرمال و مقدار بارش در امتداد زاگرس چشمگیر است.

همچنین در جنوب شرق و نوار شرق نیز کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

در هفته دوم (۶ تا ۱۲ فروردین) بارش در شمال غرب در حد نرمال و در سایر مناطق کشور بیش از نرمال خواهدبود. همچنین بیشترین افزایش در مناطقی از زاگرس میانی و جنوبی مورد انتظار است؛ بارش انباشته برای این منطقه با احتمال حدود ۷۵ درصد بیش از ۵۰ میلیمتر برآورد می‌شود.

در هفته های سوم و چهارم (۱۳ تا ۲۶ فروردین) بارش کشور بیشتر از نرمال است و بیشترین افزایش در امتداد زاگرس خواهد بود. بارش انباشته این مناطق با احتمال حدود ۷۵ درصد بیش از ۵۰ میلیمتر پیش‌بینی می‌شود.

همچنین برابر پیش‌بینی انجام شده، بارش هفته‌های پنجم و ششم (۲۷ فروردین تا ۹ اردیبهشت) در نیمه‌شمالی کشور بیش از نرمال و در سایر مناطق نرمال برآورد می‌شود.

همچنین بر اساس نقشه‌ها و داده‌های این پژوهشکده، نابهنجاری دمای هوای هفته اول (۲۸ اسفند تا ۵ فروردین) در استان‌های همسایه کوه‌های زاگرس، شمال غرب و سواحل دریای عمان بین منفی دو تا مثبت یک و در سایر مناطق کشور بین مثبت یک تا مثبت پنج پیش‌بینی شده است که بیشترین افزایش در نیمه‌شرقی کشور رخ می‌دهد.

در هفته دوم (۶ تا ۱۲ فروردین) نابهنجاری دما در مناطق همسایه خلیج فارس، دریای عمان و بخش‌هایی از دامنه شرقی کوه‌های زاگرس میانی بین منفی یک تا منفی دو، در اغلب مناطق یک سوم شمالی کشور بین مثبت یک تا مثبت دو و در سایر مناطق در محدوده نرمال خواهد بود.

در هفته های سوم و چهارم (۱۳ تا ۲۶ فروردین) دمای هوا در یک سوم شمالی کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق بین ۱ تا ۲ درجه کمتر از نرمال خواهد بود.

همچنین انتظار می‌رود دمای هوا در هفته‌های پنجم و ششم (۲۷ فروردین تا ۹ اردیبهشت) در محدوده نرمال باشد.

نویسنده تحریریه مطالب حوادث

نویسنده حوادث با علاقه زیاد به کشف تازه‌ها هستم. همیشه در جستجوی اخبار تازه، دیدنی و منحصر به فرد هستم تا خوانندگان را به جریان اتفاقات بکشانم.