حوادث

گسل نصرت‌آباد مسبب ۶ زلزله سرجنگل/استان بوشهر با دو زلزله بزرگتر از ۳ لرزید

هفته گذشته بیشترین زمین لرزه در سرجنگل در استان سیستان و بلوچستان به بزرگی 5.5 ریشتر و هجدک در استان کرمان با زلزله 4 ریشتری به ثبت رسید.

به گزارش گیلونا، زمین لرزه ای به بزرگی 5.5 ریشتر هفته گذشته جنگل های سیستان و بلوچستان را لرزاند و به گفته دکتر علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گسل نصرت آباد عامل این زمین لرزه بوده است. دو زمین لرزه 2.8 و 2.9، 3.4 و 3 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بود.

همچنین شهروز استان خراسان رضوی با زلزله ۴ ریشتری و هجدک استان کرمان نیز با زلزله ۴ ریشتری لرزید.

جزئیات زمین لرزه های هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 31 اردیبهشت

سیاه چشمه استان آذربایجان غربی در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر و کانون آن در 9 کیلومتری سیاه چشمه، 25 کیلومتری ماکو و 27 کیلومتری آواجیق این استان بوده است.

زلزله 2.5 ریشتری در اسفراین استان خراسان شمالی و زلزله 2.9 ریشتری در اسالم استان گیلان به ثبت رسیده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 16 کیلومتری کاکی استان بوشهر و کانون آن در 22 کیلومتری کاکی، 30 کیلومتری خون و 41 کیلومتری خورموج این استان گزارش شده است.

بردخون استان بوشهر با زلزله 3.6 ریشتری در عمق 15 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 15 کیلومتری خون خند، 38 کیلومتری کاکی و 44 کیلومتری آبدان بود.

یکشنبه اول خرداد

زلزله 2.5 ریشتری راور استان کرمان، شاندرمن، زلزله 2.5 ریشتری، قصرشیرین، استان کرمانشاه، زلزله 2.8 ریشتری، نهبندان، استان خراسان جنوبی، زلزله 2 ریشتری، 6.

دوشنبه 2 خرداد

سرجنگل سیستان و استان بلوچستان زمین لرزه ای به بزرگی 5.5 ریشتر در عمق 16 کیلومتری زمین لرزید و کانون این زمین لرزه در 38 کیلومتری سرجنگل، 79 کیلومتری مسجد حضرت ابوالفضل (ع) و 86 کیلومتری نوک آباد گزارش شده است. دو زمین لرزه 2.8 و 2.9 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

زلزله 2.8 ریشتری سلطان آباد استان خراسان رضوی، زلزله 2.9 ریشتری در ملایر، زلزله 2.9 ریشتری در دشت خضری، استان بیاض، استان خراسان، استان خراسان جنوبی.

استان لالی خوزستان پس از وقوع زمین لرزه 3.4 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین، زلزله دیگری به بزرگی 3.7 ریشتر در عمق 14 کیلومتری زمین را تجربه کرد.

سه شنبه ۳ خرداد

در استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶ ریشتری، خراسان جنوبی ۲.۹ ریشتر، خراسان جنوبی ۲.۹ ریشتر و استان لرستان ۸ ریشتر بوده است.

در سرجنگل سیستان و در استان بلوچستان سه زمین لرزه 2.8 در عمق 12 کیلومتری زمین به ثبت رسید.

محموله استان فارس با زلزله 3.5 ریشتری در عمق 13 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 19 کیلومتری محموله، 25 کیلومتری خنج و 27 کیلومتری علم رودشت این استان بود.

چهارشنبه 4 خرداد

بندر گناوه استان بوشهر در عمق 10 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر و کانون آن در 19 کیلومتری بندر گناوه، 30 کیلومتری بندر ریگ و 30 کیلومتری امام حسن این استان گزارش شده است. استان

شهروز استان خراسان رضوی با زلزله 4 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 23 کیلومتری شهروز، 26 کیلومتری کلات و 43 کیلومتری حسن آباد خط جدید این استان گزارش شده است.

استان فین هرمزگان با زلزله 3.3 ریشتری در عمق 19 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 24 کیلومتری فین، 45 کیلومتری قاضی قاضی و 45 کیلومتری فرگان این استان به ثبت رسید.

زمین لرزه ۲.۷ ریشتری جورقان استان همدان و زلزله ۲.۵ ریشتری در سنگان استان خراسان رضوی رخ داد.

ابهر استان زنجان با زلزله 3.6 ریشتری در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 17 کیلومتری ابهر، 19 کیلومتری خرمدره و 20 کیلومتری هیدج این استان بود.

در استان نصرت آباد سیستان و بلوچستان زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 66 کیلومتری نصرت آباد، 77 کیلومتری سفید آبه و 121 کیلومتری نهبندان این استان بود.

زلزله 3 میرآباد استان آذربایجان غربی یکی دیگر از رویدادهای مهم 25 خرداد بود که در عمق 10 کیلومتری زمین، در عمق 4 کیلومتری میرآباد، 28 کیلومتری سردشت استان آذربایجان غربی و 35 کیلومتری عراق به ثبت رسید.

پنجشنبه 5 خرداد

عسلان استان گیلان در عمق 19 کیلومتری زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر و کانون آن در 22 کیلومتری اسالم، 23 کیلومتری هشتپر و 24 کیلومتری لیسار این استان گزارش شده است.

جنگل سیستان و استان بلوچستان با زلزله ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 15 کیلومتری زمین لرزید.

در استان سرخون چهارمحال و بختیاری زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 14 کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در 16 کیلومتری سرخون، 26 کیلومتری اردل در استان چهارمحال و بختیاری و 22 کیلومتری دهدز گزارش شده است. استان خوزستان.

هجدک استان کرمان با زلزله 4 ریشتری در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در 34 کیلومتری هجدک، 45 کیلومتری چترود و 50 کیلومتری شهداد این استان بود. زلزله 3 در عمق 8 کیلومتری زمین از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر در خوسف در استان خراسان جنوبی به وقوع پیوست.

جمعه 6 خرداد

زلزله 2.6 ریشتری در بهاباد استان یزد، زلزله 2.6 ریشتری در استان فارس.

رفسنجان استان کرمان زلزله ای به بزرگی 3.2 ریشتر در عمق 13 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 21 کیلومتری رفسنجان، 43 کیلومتری یزدانشهر و 47 کیلومتری صفائیه این استان گزارش شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد را زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 19 کیلومتری زمین لرزاند.

انتهای پیام/