علمی و پزشکی

آذربایجان شرقی، استان برتر در حوزه پژوهش و فناوری معرفی شد

به گزارش گیلونا تبریز، در این مراسم که با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای کشور و علوم در نمایشگاه بین المللی تهران در آذربایجان شرقی به همراه استان های فارس و گیلان برگزار شد. به عنوان برترین استان های پژوهش و فناوری معرفی شدند.

در نتیجه از استاندار آذربایجان شرقی و رئیس دانشگاه تبریز به عنوان حامیان برگزیده پژوهش و فناوری تقدیر شد.

استانداران منتخب حامی پژوهش و فناوری توسط وزارت کشور بر اساس مستندات برنامه ها و فعالیت های پژوهشی استانداری انتخاب شده اند و برای چهارمین بار است که استان آذربایجان شرقی در سال های اخیر این مقام را کسب می کند.

در این مراسم از 23 نفر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور تقدیر و قدردانی شد.

48