علمی و پزشکی

اجرای طرح غربالگری رایگان بانوان

به گزارش شفاف ، به مناسبت آغاز سومین امانت اطلاعات معتمد سرطانی در سطح کشور در ماه اکتبر (ماه آگاهی زنان در مورد سرطان سینه) ، م Instituteسسه تحقیقات سرطان معتمد جهاد دانشگاهی با همکاری شهرداری تهران ، برنامه غربالگری رایگان زنان را آغاز کرد. برای پیشگیری و تشخیص به موقع سرطان پستان و تجربه آن را به مدت یک ماه انجام می دهد (21 نوامبر 1400).

متقاضیان زن می توانند جهت دریافت نوبت با شماره 88876869-021 تماس بگیرند. برنامه های سومین اسکن قابل اعتماد جهانی سرطان از طریق صفحه پژوهشی موسسه تحقیقاتی به آدرس https://instagram.com/motamed.ci اعلام می شود.