علمی و پزشکی

اساسنامه پژوهشکده‌های حوزه سلامت بازنگری شد

اساسنامه پژوهشکده های سلامت با دو محور کلی توسعه نقش فناوری پژوهش محور و تقویت همکاری با بخش های آموزشی مورد بازنگری قرار گرفته است.

به گزارش گیلونا، دکتر رویا کلیشادی، رئیس مؤسسه پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، بازنگری در اساسنامه پژوهشکده‌های سلامت به وی محول شد. گفت: بازنگری در اساسنامه پژوهشکده ها با رویکرد تلفیق آموزش و پژوهش، برنامه بازنگری در دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت قرار گرفت.

دکتر. کلیشادی به سه محور اصلی بازنگری در اساسنامه پژوهشکده های سلامت اشاره کرد و گفت: بحث اثربخشی پژوهش مورد تاکید قرار گرفت. همچنین نقش فناوری پژوهش محور در اساسنامه مورد توجه قرار گرفت چرا که در اساسنامه قبلی به مقوله فناوری توجه چندانی نشده بود. یکی دیگر از اهداف بازنگری اساسنامه افزایش و تقویت همکاری با ادارات آموزش و پرورش بود که در اولویت قرار دارد.

وی افزود: پس از دریافت این ماموریت، کارگروه تخصصی را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادیم و جلسات متعددی حضوری و مجازی با سایر دانشگاه ها برگزار کردیم و پس از جمع بندی نقطه نظرات، موارد را به دانشگاه ارجاع دادیم. معاون رئیس جمهور، وزیر تحقیقات و فناوری. ما در مورد آن فکر کرده ایم. پس از اخذ نظر معاونت پژوهشی و طی جلسات مختلف با ایشان و با کارشناسان ستادی این وزارتخانه، نتایج بحث و تبادل نظر در پیش‌نویس درج و سپس جهت اظهارنظر به دانشگاه‌ها ارسال شد. نسخه نهایی اساسنامه اصلاح شده تصویب و به شورای توسعه ارسال شد.

دکتر. کلیشادی با تاکید بر اینکه پژوهشکده ها رسالت بالایی در گسترش حوزه های علمی دارند، گفت: یکی از اصول مورد انتظار این است که در فعالیت پژوهشگاه ها، مسائل آموزشی و پژوهشی در کنار یکدیگر حرکت کنند. لذا در جریان بررسی تاکید شد که از آنجایی که پژوهشکده ها دارای اهداف مشترک با گروه های آموزشی و واحدهای فناوری محور مانند شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد هستند، نیاز به گسترش همکاری های بین بخشی وجود دارد.

به گفته وی، در این بازنگری بر توسعه فناوری سلامت مبتنی بر تحقیقات کاربردی در جامعه و همچنین تجاری سازی نتایج تحقیقات با توجه به نوع فعالیت هر موسسه تحقیقاتی تاکید زیادی شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر کلیشادی، با بیان اینکه در بازنگری اساسنامه به ساماندهی و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات توجه ویژه ای داشتیم، افزود: در بازنگری اساسنامه به سازماندهی و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات توجه ویژه ای داشتیم. ارائه واحدهای آموزشی و فناوری به مراکز تحقیقاتی و استفاده متقابل از امکانات آنها برای فراهم کردن زمینه بهتر برای تحقیقات پایه و کاربردی و ارتقای نتایج مؤثر برای گروه‌های هدف.

وی افزود: یکی دیگر از اهداف مهم بازنگری اساسنامه، توانمندسازی نیروی انسانی و پژوهشگران جوان با تاکید بر افزایش مهارت های نظری و عملی دانشجویان دکتری بوده است تا این ظرفیت سازی بتواند به آینده علم و فناوری کشور کمک کند.

انتهای پیام