علمی و پزشکی

اوکراین رقیب مشهورترین موشک روسیه را به میدان آورد / عکس

به گزارش خبرگزاری گیلونا، موشک گروم – ۲ هنوز در هیچ میدان نبردی دیده نشده و فقط ادعای روسیه مبنی بر سرنگونی یکی از آن‌ها را می‌توان مبنای وجودشان در زرادخانه عملیاتی اوکراین قرار داد.

این موشک بالستیک تاکتیکی تا ۵۰۰ کیلومتر برد دارد و با سر جنگی ۴۸۰ کیلوگرمی می‌تواند خسارات سنگینی بار آورد.

رقیب اوکراینی موشک اسکندر روسی / عکس
کشنده برپاگر پرتابگر موشک گروم – ۲

بسیاری این موشک را معادل اوکراینی موشک اسکندر روسیه می‌دانند، گر چه موشک روسی به وضوح قدرتمندتر است و بارها قابلیت خود را در میدان نبرد به نمایش گذاشته است.

رقیب اوکراینی موشک اسکندر روسی / عکس
موشک بالستیک اسکندر

برای آشنایی با این جنگ‌افزار بیشتر «انهدام موشک اوکراینی که با سرمایه‌ عربستان ساخته شده» بخوانید.

۵۸۵۸