علمی و پزشکی

تایید صحت ششمین دوره انتخابات شورایعالی نظام پرستاری

صحت ششمین دوره انتخابات شورایعالی نظام پرستاری از سوی رئیس هیات مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستار تایید شد.

به گزارش گیلونا، دکتر علیرضا رحیم نیا رئیس هیات مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری در نامه ای به دکتر سعید کریمی رئیس ستاد اجرایی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری، از تایید این دوره از انتخابات شورایعالی نظام پرستاری خبر داد.

رحیم‌نیا – رئیس هیات مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در این نامه با اشاره به بند هفت ماده 19 قانون نظام پرستاری و ماده 62 آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات نظام پرستاری، ضمن بررسی اعتراضات و شکایات واصله، صحت انتخابات را تایید کرده است.

انتهای پیام

تیم خبری مقالات علمی

به عنوان نویسنده علمی و پزشکی، با استفاده از الگوریتم BERT گوگل، هدفم این است که متونی را ارائه دهم که علاقه شما را به علم پزشکی تحریک کند و اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهم.