علمی و پزشکی

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری گیلونا ، اولین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان منتشر شده است که شامل تعداد آثار و پیشرفت کار ارزیابی در دو قسمت مهرگان ادب و مهرگان علم است.

به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 عنوان رمان و مجموعه داستان کوتاه از چاپ اول 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسیده است. کتابهای متعددی در قسمت مهرگان ادب منتشر شده است.

دبیرخانه جایزه مهرگان همچنین گزارش می دهد که تعداد 165 عنوان کتاب علمی- محیطی چاپ شده در چاپ اول 1398 و 1399 ، دریافت شده توسط دبیرخانه ، نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتابهای مهرگان علم عوض نشده

در جایزه مهرگان علم ، داوران همچنین سوابق و عملکرد 77 سازمان مردم نهاد محیط زیستی (در سالهای 1398 و 1399) را ارزیابی خواهند کرد. حضور و مشارکت این تعداد سازمان های مردم نهاد نشان دهنده افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

ارزیابی آثار در قسمت مهرگان ادب در دو مرحله با مشارکت 12 داور و در قسمت مهرگان علم با حضور 7 داور انجام می شود.

جایزه مهرگان ادب در دور اول توسط قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر داوری می شود.ابوالفضل حسینی انجام شده است.

جایزه مهرگان علم را هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی قضاوت خواهند کرد.

علیرضا زرگر ، مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه انتخاب و معرفی بهترین “رمان زبان مادری” در بیستمین دوره جایزه ادبی مهرگان ، اظهار می کند: این کتاب برای اولین بار به زبان های غیر فارسی نوشته شد. در زمینه فرهنگ ایرانی – زبان مادری نویسنده – و سپس به فارسی ترجمه و توسط ناشران در ایران منتشر شده است. به منظور رعایت حقوق فکری نویسندگان ایرانی چنین آثاری ، امکان قضاوت و ارزیابی این کتابها در “بخش ویژه” جایزه مهرگان ادب و مجسمه “ادبیات زبان مادری” و مهرگان به وجود آمده است. جایزه اهدا خواهد شد.

مجموعه آثار و ارزیابی کتابهای این دوره از جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم در پاییز 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در این مدت جایزه به برندگان مجسمه مهرگان ، جایزه نقدی و لوح در 9 رده مختلف اهدا می شود.

5757