علمی و پزشکی

ریشه باورهای غلط مردم درباره نجوم و آسمان

بلکه از همان روز اول که حکیم بر روی زمین ظاهر شد و سر خود را به سوی آسمان بلند کرد و شاهد عظمت شگفت انگیز آن بود ، این شیفتگی وجود داشته است. تأثیر این دانش در اعماق اندیشه و ذهن انسان ایجاد شده است ، به طوری که نجوم بخشی از دانش محل بازتاب آن و آنچه از آسمان می بیند و تجزیه و تحلیل های فکری که بر آنها انجام می دهد ، تبدیل شده است. . در دانش
این دانش ، مانند بسیاری از علوم باستانی دیگر ، در طول قرن ها ، با توهمات و تخیلات زیادی ترکیب شده است و به علمی تقریبا بزرگ تبدیل شده است که نجوم و نجوم نامیده می شود. هزاران سال است که نجوم با این تخیل علمی تخیلی در ارتباط است که تأثیرات عمیقی بر ذهن و جامعه انسان گذاشته است. تاریخ نجوم و اکتشافات آن به طور گسترده نوشته شده است و شاید یکی از روان ترین آنها کتاب خوابگردان باشد که زندگی بشر را با دانش های نجومی از قدیم تا به امروز دنبال کرده است.
من شخصاً تحت تأثیر این کار کوستلر قرار گرفته ام و این علاقه از زمانی که مادرم تخت خوابم را در فضای باز باز کرد ، ریشه در عشق من به بهشت ​​دارد و در میان عشق و ترس بالای سرم ، گاهی لحاف را در می آورم ، لباسم را غلت می زنم. چشم ها و اندکی بعد آن را روی صورت ترسیده ام کشیدم.
چگونگی تغییر علم نجوم در سده های 15 و 16 و پس از آن ، و همچنین تاریخ تکامل انقلابی که در نجوم در قرن جاری رخ داده است ، موضوعی است که در بسیاری از کتابها و مجلات به آن پرداخته شده است.
در ایران ، مجله نجوم این دانش را عاقلانه به نامزدهای ایرانی اعم از تاریخ و تحقیقات و تحولات جاری ارائه کرد. خدمتگزار ، من به صورت عمومی به این مجله نگاه کردم ، مانند هر ایرانی علاقه مند به این حوزه دانش. اما سالهاست و متاسفانه به دلیل مشکلات کمتر آن را دیده ام. این بار ، هنگامی که مشکلات مختلف آن را پشت سر گذاشتم ، به اهمیت انتشار این مجله پی بردم ، هم در زمینه گسترش دانش بین مردم به منظور تقویت نظرات آنها ، و هم برای اهداف دیگر ، که آنها را نقل خواهم کرد.

داستان از این قرار است که من فکر می کنم بسیاری از اشتباهات کنونی مردم ریشه در تصورات غلط درباره بهشت ​​دارد. این بر اساس وجود دانش شبه در میان انسانها است که هزاران سال افراد غیرمسئول علمی به مردم بیان کرده و زندگی خود را بر اساس آن بنا کرده اند. در واقع ، دو مشکل در اینجا وجود دارد ، به ویژه نجوم: اول ، اطلاعات غلط گسترده در مورد نجوم. دوم ، تأثیر عمیق این دانش غلط بر زندگی مردم عادی.
اگر تصمیمی در جامعه بشری وجود دارد ، باید توجه داشت که بخش مهمی از شکست ها و البته عقب ماندگی مربوط به همان دانش غلطی است که نه تنها در نجوم بلکه در بسیاری از موضوعات دیگر وجود دارد. در پزشکی نیز همین امر صادق است. انواع نادرستی های علمی غلط مشکلات زیادی را برای انسان ایجاد کرده است. برخی از این سوء تفاهم ها کلامی هستند؛ به عنوان مثال ، در نجوم و پزشکی ، این اعتقاد قطعی است که ما از این واقعیت که ما به پزشک نیاز نداریم و همه کسانی که درد داده اند شفا یافته است ، چشم پوشی می کنیم. یا در نجوم ، به نام روایت ، مطالب غیر موجهی درباره بدبختی های آن روزها گفته می شود که بسیاری از علمای دین آن را معتبر نمی دانند؛ اما اینها قرن ها در قالب کتابچه های راهنمای زندگی وجود داشته و در دسترس مردم بوده است. اما بخش دیگری از اشتباهات مربوط به مسائل داخلی همین دانش است.
این واقعیت که ستارگان بر زندگی انسان ها تأثیر می گذارند و باعث قدرت گرفتن یک سلسله یا سقوط از قدرت می شوند ، یا اینکه سرنوشت انسان ها را می توان از طریق فال آنها به دست آورد. در این راستا ، ده ها هزار صفحه کتاب نجوم باستانی در میان مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد که به طور منظم به نام علم تکثیر و توزیع شده است. بنابراین می بینیم که چگونه شبه علم می تواند ذهنیتی غیرعلمی برای ما ایجاد کند و سپس ، با توجه به ایمان عمیق به آنها و نقش عمیق این دانش در زندگی بشر ، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد می کند.
به نظر من ، اگر ما به داستان تأثیر نادرست شبه نجوم و ویرانی های ناشی از جنگ و غیره نگاه کنیم ، چندین جلد کتاب وجود خواهد داشت. تصحیح این افکار مستلزم اراده ای قوی است که می تواند دانش غلط و اشتباه را از ذهن مردم دور کند و این تنها با ترویج علم در بین مردم در طول قرون به گونه ای رخ می دهد که می تواند بر ذهن های سخت جامعه تأثیر بگذارد. ممکن است بسیاری از علوم از نفوذ عمومی برخوردار نباشند ، اما نجوم حوزه ای است که آگاهی عمومی در آن تأثیر بسزایی دارد.
متأسفانه ، به دلیل بی توجهی به این جنبه از پرونده ، گاهی اوقات ، پس از صدها سال پیشرفت علمی مهم در این زمینه یا در پزشکی ، احساس می کنیم که اطلاعات نادرست هنوز ذهن افراد را به خود جلب کرده و اجازه حرکت آنها را نیز گرفته است. از این منظر ، من به نجوم به عنوان یک مجله علمی نگاه می کنم که طبقه متوسط ​​جامعه را نیز مورد بررسی قرار می دهد ، و از این جهت می خواهم از افراد درگیر در همه تلاش هایی که در طول چند دهه انجام داده اند تشکر کنم. زیرا من این را نه تنها از نظر تاریخ علم یا ترویج عمومی آن ، بلکه نوعی اصلاح می دانم.

* چاپ شده در شماره ویژه 30 ساله مجله نجوم