عمومی

تمامی مدیران در زمینه تبدیل وضعیت ایثارگران ورود جدی داشته باشند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، جواد قناعت در شورای راهبری توسعه مدیریت استان اظهار کرد: رشد اقتصادی مورد توجه جدی دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی دو پایه اصلی رشد سرمایه گذاری و بهره‌وری را دارد، بیان داشت: رشد سرمایه گذاری در استان به صورت جدی باید دنبال شود.

وی با اشاره به دیدارهایی طی روز گذشته با تعدادی از سرمایه گذاران خارجی عنوان کرد: اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه گذاری استان رقم خواهد کرد و مدیریان برای جذب این سرمایه گذاری ها باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

قناعت با بیان اینکه سهم ۴.۵ درصدی استان باید در رشد اقتصادی ایفا کند، تصریح کرد: باید تمرکز جدی در حوزه سرمایه گذاری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بهره‌وری از موضوعات مهم است که بر این مقوله امسال تاکید بسیاری شده است، ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته در این حوزه طی سال گذشته خراسان جنوبی رتبه چهارم بهره‌وری را کسب کرده است.

وی بیان داشت: امید داریم امسال هم با تکیه بر شاخص‌ها شاهد ارتقا این رتبه باشیم.

وی بر تشکیل ستاد جشنواره شهید رجایی تاکید کرد و بیان داشت: این جشنواره در موعد مقرر در شهریورماه برگزار شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه ارزیابی شهرداری‌ها هم بادی در دستور کار قرار گیرد، گفت: تبدیل وضعیت ایثارگران یک تکلیف قانونی است و همه مدیران باید در این زمینه ورود کنند.

وی تاکید کرد: توقع داریم طی یک تا دو ماه آینده در زمینه جذب ایثارگران به نقطه مطلوب برسیم.