عمومی

دکتر زیبا کلام مستحق مرخصی از زندان است

پیرو انتشار خبر ابتلاء دکتر صادق زیباکلام به سرطان در زندان که بلافاصله از سوی مراجع ذیربط تکذیب شد وکیل ایشان با برخی سایت‌ها و خبرگزاری ها گفتگویی انجام داده‌،اظهار داشته اند :*( دکتر زیباکلام پیش از ورود به زندان مبتلا به سرطان بوده و خبر ابتلای این استاد دانشگاه به بیماری در زندان صحیح نیست، اما در حال حاضر در وضعیت متاستاز قرار دارد.

متاستاز به شرایطی گفته می‌شود که سلول‌های سرطانی از تومور اصلی خارج و وارد جریان خونی یا سیستم لنفاوی شده و به دیگر نقاط بدن سرایت می‌کنند،هم‌زمان با انتقال ایشان به زندان اوین، از سوی معاونت محترم دادستان تهران استعلامی رسمی از پزشک قانونی صورت گرفت. با مساعدت مقامات محترم زندان اوین، البته آقای دکتر زیباکلام با فاصله‌ی کمی داروهای خاص خود را از طرف خانواده دریافت نمودند و نیز با مساعدت مقامات محترم قضایی ایشان در فرصت اندکی که برای تدفین داماد خود به مرخصی آمدند به بیمارستان مراجعه کرده و تحت درمانی موقت قرار گرفتند، ولی طبیعی است که با وجود همه همراهی‌های کادر محترم درمانی درمانگاه عمومی اوین، دسترسی ایشان به پزشک، پرتودرمانی و شیمی‌درمانی و آزمایش‌هایی که بیماران سرطانی وخیم دایما نیاز دارند، محدودیت‌هایی وجود دارد که به تشخیص پزشکان طرف مشورت پزشک قانونی در این شرایط نگران‌کننده است.

بنا به اظهار دادسرای محترم فرهنگ و رسانه و تا قبل از مرحله اجرای حکم، مقامات محترم قضایی از سرطان ایشان و خصوصا از شدت وخامت آن بی‌اطلاع بودند لذا به محض دستگیری، اعمال ماده ۵۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری برای ایشان از دادستان محترم تقاضا شده که متأسفانه با توجه به برخورد با تعطیلات مکرر اخیر، پاسخ آن قدری طول کشیده و ما و خانواده و پزشکان معالج بی‌صبرانه منتظر نتایج آن هستیم…)

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴، مواد ۵۲۰، ۵۲۸ و ۶۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ سند تحول قضایی مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با رویکرد حبس‌زدایی در سال ۱۴۰۰اجرایی شد.

مستند به آیین نامه‌ی مذکور در بعضی مواقع به دلیل کهولت سن مجرم یا وجود سوابق بیماری یا هر مشکل جسمی که ممکن است به سلامت محکومان در حبس آسیب وارد کند طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مرخصی اعطا میشود.

ماده ۵۲۲ آیین دادرسی کیفری مقرر می کند:در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد،قاضی اجرای احکام کیفری مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با اخذ تامین متناسب اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد،تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می شود.

آنچه از مفاد آیین نامه ی مورد اشاره و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری مستفاد می شود موید این موضوع است که محکومین مبتلا به بیماری های خاص یا محکومان دارای کهولت سن می توانند از مرخصی و ارفاقات قانونی تعریف شده برای ایشان بهره مند شوند.

پیرو ابلاغ آیین‌نامه مورد اشاره،مقامات عالی قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری کل استان تهران در گفتگوهایی که با رسانه‌ها داشته اند بر این امر تاکید کرده‌اند که مقامات و مسئولین اداره‌ی زندان‌ها شرایط بهره‌مندی زندانیان از مرخصی و ارفاقات قانونی را فراهم کنند،عطف به چنین امری بدون تردید افراد کهنسال و یا اشخاص دارای بیماری های خاص برای استیفاء از چنین مقرره‌ای در اولویت هستند که با توجه به سن و بیماری دکتر صادق زیباکلام ایشان مستحق بهره‌مندی از مرخصی و به قول جناب اژه‌ای سایر ارفاقات قانونی شناخته می‌شوند که امید است مسئولین زندان به این مهم توجه فرموده،شرایطی فراهم کنند تا درمان دکتر زیبا کلام خارج از محیط زندان ادامه یاید.

*بر گرفته از گفتگوی وکیل محترم دکتر زیباکلام با خبرگزاری ها

وکیل دادگستری-شیراز