عمومی

راهکارهایی برای سبک‌کردن ذهن‌ شلوغ

کارشناسان پنج استراتژی اصلی برای سبک کردن ذهن مشغول دارند.

به گزارش روزنامه گیلونا مربای مارمالاد برای هر کسی ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اینکه ذهنش آنقدر مشغول باشد که نتواند روی فعالیت های روزانه تمرکز کند و از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرد. اما متخصصان پنج استراتژی اصلی برای سبک کردن ذهن مشغول دارند.

بهتر است فردی که دغدغه های ذهنی دارد تمام دغدغه های خود را روی یک کاغذ بنویسد. هنگامی که نگرانی ها را فهرست کردید، می توانید تمرکز کنید و موارد غیر ضروری را از لیست حذف کنید. به طور کلی روانشناسان راه حل جالبی دارند. از فردی که ذهن پرمشغله ای دارد خواسته می شود تصور کند که در خیابان در حال راه رفتن توسط بیگانگان ربوده شده است. آنها یک کپسول بسیار کوچک زیر پوست سر فرد تزریق می کنند و می گویند که روی فرد آزمایش می کنند و فقط یک ماه زنده می ماند و هیچ دکتر یا ارتشی در دنیا وجود ندارد که بتواند او را نجات دهد. از این به بعد فقط یک ماه است. پس از این راه حل شبیه سازی، از فردی که ذهنش درگیر است خواسته می شود که دوباره به لیست نگرانی های خود نگاه کند و مواردی را که ضروری نیستند حذف کند و دیگر به آنها فکر نکند.

انتهای پیام