عمومی

شعارزدگی بلای جان مجلس – گیلونا

این مجلس معمولاً تلاش می کند منافع ملی را تضمین کند و مشکلات مردم را حل کند. مأموریت مجلس احقاق حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این به معنای تحقق حقوقی مانند برابری ملت ، مصونیت اشخاص ، ممنوعیت تفتیش عقاید ، آزادی مطبوعات ، منع سانسور ، آزادی انجمن ها ، آزادی تشکل ها ، حق کار ، حق است مسکن ، حق شکایت ، منع شکنجه و سایر حقوق مندرج در قانون اساسی. ایران در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به آنها اشاره می کند.

مردم نمایندگان را برای دفاع از حقوق خود انتخاب می کنند. برگزاری مجامع طی 42 سال گذشته نشان می دهد که بخش قابل توجهی از خواسته های مردم برآورده نشده است. به طوری که امروز جامعه با انباشت خواسته های مردم ، نارضایتی گسترده و شکاف بین دولت و ملت مواجه است. بنابراین ، قاعدتا ، چنین مجلسی نمی تواند متولی امور و مجری اراده ملت باشد. هر چقدر قانونگذار در چند دهه گذشته سپری شده باشد ، به نظر می رسد که اختیارات و کارایی پارلمان ها کاهش یافته و مردم نتیجه مجلس را در جهت خواسته های خود نمی دانند و آنها مشکلات خود را کاهش می دهند و آنها را حل می کنند و اساساً آنها به تصویب مجلس امیدوارند. من ندارم.

دلیل این افت جایگاه و اختیارات مجلس را باید در عوامل مختلف جستجو کرد. از جمله این عوامل ، سازوکار انتخابات از جمله لابی ها و نقش نهادهای ذی نفوذ ، عدم تمایل نخبگان برای شرکت در بازی های انتخاباتی ، محدودیت های ایجاد شده و … مانع از ورود افراد خلاق به پارلمان با طرح. به طوری که وقتی از مجلس اول به مجامع جدید می رویم ، یادگیری سلایق و افکار کاهش یافته و مجالس نشان دهنده همه سلیقه ها و افکار نیستند.

در مجلس اول شاهد حضور شخصیت هایی چون مقام معظم رهبری ، مرحوم هاشمی رفسنجانی ، محمد خاتمی ، مهندس بازرگان ، شهید باهنر ، عسگر اولادی ، ناطق نوری ، پرورش و ده ها شخصیت دیگر با سلایق مختلف بودیم که در کنار هم بودند آرا conflic متناقض آنها یک مجلس قدرتمند تشکیل دادند و مسائل کشور را بررسی کردند. با افزایش عمر شورا ، تنوع سلیقه نیز افزایش می یابد.

علاوه بر این ، عوامل دیگری مانند عدم انطباق با مصوبات مجلس ، دخالت عناصر و نهادهای خارج از پارلمان در مجلس ، ایجاد نهادهای موازی با پارلمان ، تصمیم گیری به جای پارلمان در مورد موضوعات سیاست داخلی و سیاست خارجی و دخالت در مجلس در امور جزئی و غیر ضروری. علاوه بر این ، شعارها ، زمان و توجه نمایندگان مجلس به موضوعات جزئی محلی و منطقه ای خود برای رای گیری مجدد و در واقع نوعی جنبش عوام فریبانه و پوپولیستی ، ضعف علمی و فکری در طرح ها و لوایح و عدم استفاده از نخبگان و اندیشمندان در امور مربوط به برنامه ها و لوایح یکی از عواملی است که موقعیت پارلمان را تضعیف کرده و از بالا پایین آورده است و امروز ما پارلمانی داریم که در کنار سایر نهادهای دولتی و او مانند یکی از آنها است و در بالای کشور نیست.

* عضو حزب موتلف و نماینده سابق پارلمان

27215