عمومی

شهرداری مشکل زلزله تهران را حل کرد ؟ 

بنظر می رسد شهرداری تهران بعد از مانور های دور میزی و تخیلی ! و غیر سودمند زلزله در شهر، طبق مقاله قبلم بشرح پیوست،متاسفانه به این نتیجه رسیده است که بجای فعالیت در راستای مقاوم سازی و کاهش اثرات زلزله بر شهر، در بعد ساختمانها، زیر ساخت های حیاتی و نماها و همچنین اقدامات لازم در راستای آموزش همگانی، تخصصی و نظارت، پژوهش و کاهش جمعیت تهران و ساماندهی یک نظام مدیریتی فعال و مثبت در امر مدیریت بحران زلزله به مانند دیگر کشور های موفق لرزه خیز دنیا، در راستای عکس این امور یعنی اضافه کردن به تعداد بیشتر آرامستانها و ساخت ٤٠۰،۰۰۰ مسکن جدید بپردازد ؟

این بدترین شکل قبول شکست در مقابل بحران زلزله در تهران می باشد، یعنی قبول شرایط مرگبار و وحشتناک زلزله محتمل پیش رو در تهران بزرگ بخصوص بعد از هشدار عملی و عینی زلزله های مهیب ترکیه، پاکستان و افغانستان در غرب و شرق کشور !

شایسته است مسئولان شهرداری تماما استراتژی مقابله با زلزله (اگر اصلا موجود است !) و مدیران فعال در آن حوزه را تغییر دهد، موضوعی که بارها بر آن طی سی سال گذشته تاکید داشته ام.

شهردار تهران از تفاهم برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران خبر داد که بیشتر آن‌ها در بافت‌های فرسوده ساخته خواهند شد.

«گیلونا» ایجاد آرامستان‌های جدید در پایتخت

شهردار تهران: نقطه یابی در غرب و شرق تهران به میزان صد هکتار انجام شده و وارد مذاکره برای خرید شدیم تا مردم در غرب تهران مجبور به تردد به جنوب شهر نشوند. خبرانلاین

اضافه شدن حداقل ۲ میلیون نفر به شهر تهران، تراکم جمعیتی بیشتر، ترافیک بیشتر، آسیب پذیری بیشتر در زلزله، کاهش خدمات زمان زلزله و … اما آرامستان بیشتر !؟ سیاست مقابله با زلزله شهر تهران !

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران