عمومیکسب و کار ایرانی

صدور شناسنامه سنگهای قیمتی در اصفهان

درجه تراش : این گرید بالاترین سطح Fire و درخشندگی را فراهم می کند. از آنجا که تقریباً تمام نور ورودی از طریق پیشخوان سنگ منعکس می شود ، الماس با جرقه و تلالوء باشکوهی تابش می کند.

درجه تراش Very Good : این گرید درخشش و نمایش رنگ نور بازتاب شده استثنایی به الماس ارائه می دهد. اکثر نور ورودی از طریق پیشخوان الماس منعکس می شود. از نظر چشم غیر مسلح ، الماس هایی با درجه تراش Very Good یا “خیلی خوب” درخششی مشابه با درجه Excellent یا “عالی” دارند.

درجه تراش Good : الماس هایی با درجه تراش Good یا “خوب” درخشش و برق تلالوء را با انعکاس مقدار زیادی از نور ورودی پیشخوان سنگ را به چشم بیننده منتقل میکند. این الماس‌ها در عین داشتن قیمتی مناسب، میتوانند زیبایی نسبتا خوبی داشته باشند.

درجه تراش Poor : الماس‌هایی با درجه تراش Poor یا “ضعیف” تقریباً هیچ جرقه یا تلالوء ، درخشش و فایری نداشته و مقدار خیلی کمی از نور ورودی به الماس را منعکس و اغلب آن از کناره ها و پایین الماس فرار می کند.

بر اساس دقت و کیفیت تراش و در درجه اول تناسبات و تقارن آن است. اگر در الماسی عمق ، پیشخوان و سایر نسبت ها به همان اندازه دقیق باشند درخشش بیشتری در سنگ پرطاووسی مشاهده میشود. به همین دلیل ، حتی در مقایسه با یک الماس تراش خورده با درجه excellent معمولی، قیمت بالاتری برای الماس پرداخت می کنید.

به عنوان مثال اگر فست ها (سطوح صاف و براق الماس) متناسب باشد ، موجب انکسار و شکستن نور شده و آن را به طرز چشمگیری به چشم بازتاب می کند. الماسهایی که دقیق تراش نخورده اند ، دارای فست ها و پاویلیونی هستند که نور به اندازه کافی شکسته نشده و یا به جای انعکاس به چشم بیننده از جهات دیگر فرار میکند.

میزان بازگشت نور و درخشش موجود در یک الماس تراشیده شده استثنایی، ارزش قیمت اضافی را برای آن به همراه دارد. بدون درخشش و آتش ، الماس از تابش کمتری برخوردار است و دیگذ مهم نیست وزن قیراط یا اندازه پیشخوان (تیبل) آن چقدر است. رابطه مستقیم کیفیت تراش با میزان زیبایی سبب شده در پرداخت پول در قیمت های بالاتر تراش الماس، هر دلار که می پردازید ارزش داشته باشد و بهتر است بیشتر از اینکه هزینه صرف رنگ یا شفافیت کنید ، برای تراش Cut هزینه کنید.

بهترین درجه تراش برای الماس چیست؟

به همین دلایل ، تراش های excellent ارزش بیشتری دارند و از تابناکی بیشتری برخوردار هستند. هنگامی که خریداران بودجه دارند ، ما اغلب توصیه می کنیم یک الماس کوچکتر ولی با تراشی عالی انتخاب کنید تا اینکه بخواهید یک قیراط بزرگتر ولی با تراشی ضعیف “poor” بخرید.

مهمترین عامل در ارزش و قیمت الماس کیفیت تراش آن است. عناصر بسیاری از جمله تناسب ، فست‌ها ، جزئیات نهایی و توانایی انعکاس نور در کیفیت Cut نقش دارند. هرچه این خصوصیات در کل بهتر باشند ، کیفیت الماس بالاتر است و در عوض ، قیمت بالاتر است. در حالی که رنگ و پاکی در زیبایی الماس نقش دارند ، تراش Cut مهمترین مورد در مورد 4Cs است.

در اینجا ذکر شده است:

  • تناسبات Proportions (پیشخوان ، عرض ، عمق)
  • تقارن فست ها Symmetrical facets (تقارن تمامی فست‌های الماس)
  • درخشش یا برلیانسی Brilliance (روشنایی بازتاب نور سفید)
  • آتش Fire (پراکندگی نور رنگی)
  • چشمک زنی Scintillation (تلالوء جرقه‌های سفید و سیاه و رنگی هنگام حرکت نور)
  • جزئیات پایانی Finishing details (پرداخت و پولیش دائمی)

اگر به دنبال رنگ و پاکی بروید ، به نظر می رسد یک الماس مانند این تصویر بالا ارزان است. اما اگر به تناسبات نگاه کنید ، این الماس به طرز وحشتناکی تراشیده شده است. فوق العاده عمیق است و یک پیشخوان عظیم دارد. در زیر نور کامل ممکن است تلالوء و جرقه داشته باشید. اما در سناریوهای واقعی این الماس فاقد هرگونه درخشش است.

برای درک بیشتر عوامل موثر بر کیفیت تراش الماس ، بیایید نسبت های یک الماس ، در مرحله اول پیشخوان ، عرض و عمق آن را بررسی کنیم. این فاکتورها به طور جهانی اندازه گیری شده اند و شاخص هایی عالی از کیفیت کات الماس هستند.

درصد پیشخوان الماس با تقسیم عرض پیشخوان (ناحیه سطح بالایی) به عرض (قطر) الماس تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر عرض فست پیشخوان 3.5 میلیمتر و عرض الماس 5 میلیمتر باشد ،٪ درصد پیشخوان 70 است. اگر درصد پیشخوان خیلی بزرگ باشد ، نور از زاویه ها و فست های تاج الماس منعکس نمی شود. بازتاب های پر جنب و جوش رنگی دیده نخواهد شد زیرا نور به جای رسیدن به چشم، از بالای الماس فرار می کند.

عرض الماس با اندازه گیری از یک انتهای کمربند (قطر در وسیع ترین نقطه) تا انتهای دیگر کمربند تعیین می شود. عرض هنگام تعیین نسبت طول به عرض از اهمیت بیشتری برخوردار است ، که نشان دهنده متناسب بودن الماس با شکل مورد نظر آن است (یعنی مربع در مقابل مستطیل). نسبت طول به عرض با تقسیم طول الماس به عرض اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، اگر یک الماس دارای طول 5 میلی متر و عرض 3 میلی متر باشد ، نسبت طول به عرض 1.67 است.

درصد عمق به ارتفاع الماس ، از کیولت تا بالای پیشخوان ، اشاره دارد. عمق بر حسب میلی متر و درصد اندازه گیری می شود. با تقسیم عمق به عرض ، عمق٪ بدست می آید. به عنوان مثال ، اگر یک الماس عمق 4 میلی متر و عرض 4.5 میلی متر داشته باشد ، درصد عمق 88.8% است. در بیشتر موارد ، در الماس با عمق کمتر نسبت به الماس دیگر با قیراط مساوی، به دلیل افزایش عرض، بزرگتر به نظر می رسد. از طرف دیگر ، یک درصد عمق خیلی کم می تواند ظاهر تاریک تری ایجاد کند زیرا نور را به اندازه قوی منعکس نمی کند.

چه اتفاقی می افتد اگر تراش الماس خیلی کم عمق باشد؟

چه اتفاقی می افتد که اگر تراش الماس بیش از حد عمیق باشد؟

هنگامی که یک الماس خیلی عمیق تراش بخورد ، نور با زاویه تیز تری (عمودتری) به پاویلیون برخورد می کند و باعث می شود بلافاصله به فست پاویلیون دیگری منعکس شود. نور مجبور به جمع شدگی یا تو رفتگی و عبور از پایین الماس می شود. وقتی این اتفاق می افتد ، نور تار و راکد می شود و الماس از جنب و جوش و درخشش کمتری برخوردار می شود. همچنین یک الماس با تراشی که بیش از حد عمیق است نسیت به یک تراش ایده آل کوچکتر بنظر میرسد.

فست های الماس، آینه های ریزی هستند که نور را به سمت چشمان شما بازتاب می کنند. این فست ها پیشخوان الماس را احاطه کرده اند. فست هایی در بالای کمربند و زیر آن وجود دارد. پاویلیون (بخشی از الماس در زیر کمربند که به کیولت می رسد) نیز از این فست ها ساخته شده است. یک الماس گرد برلیانی با 58 فست تراش خورده است.

اندازه ، محل قرارگیری و تقارن این فست ها بر میزان شکست و بازتاب نور الماس تأثیر می گذارد. الماس با فست های نامتناسب ، فست هایی بسیار زیاد یا ناکافی می تواند باعث ایجاد الماسی با درخشندگی کمتر از ایده آل شود.

درخشندگی الماس ، روشنایی بازتاب نور سفید است. هنگامی که به یک الماس رو به بالا در زیر نور نگاه می کنید ، باید مقدار زیادی از نور سفید را منعکس کند. الماسی که متقارن نیست ، خیلی عمیق یا خیلی کم عمق تراش خورده است ، به عنوان مثال به جای درخشان ، تار و بی روح به نظر می رسد.

آتش (Fire)

آتش الماس مقدار نور رنگی است که از پیشخوان و فست ها منعکس می شود. الماسهایی که خیلی خوب تراش خورده اند نه تنها دارای درخشش نور سفید بلکه دارای آتش نیز هستند. هنگامی که چنین الماسی را از جهت رو به بالا زیر نوربه ویژه نور روز – تماشا کنید باید نور رنگی را ببینید که از الماس بیرون می زند. اگر الماس بازتاب نور رنگی از خود نشان ندهد ، آتش الماس کم است.

یک تصویر سفید حین حرکت هیچ برق و کنتراست خاصی ندارد. ولی یک صفحه شطرنجی بنظر بیشتر برق میزند.

در حالتی که آتش غایب باشد میتواند این چشمک زنی یا خاموش روشن شدن نور را به یک صفحه سیاه و سفید شطرنج تشبیه کرد. یک الماس با مقدار زیادی چشمک زنی مطلوب تر است. یک الماس بدون ویژگی برق زدن می تواند کسل کننده و بی روح به نظر برسد.

همانظور که می بینید بعد از پولیش و recut دوباره ، اثر آتش و درخشندگی آن بیشتر شده است.

جزئیات پایانی کار ساخت الماس شامل پولیش و پرداخت نهایی آن است. الماسی كه به خوبی صيقل خورده باشد آينه روشنی را برای انعكاس نور بوجود مي آورد. یک الماس با درجه تراش ضعیف (poor) کسل کننده و بی روح به نظر می رسد زیرا وجوه نور را به وضوح منعکس نمی کنند

به طور خاص ، توجه داشته باشید که هنگام قرار گرفتن الماس در زیر یک لامپ معمولی ، بازگشت نور چقدر روشن و درخشان است. شما می خواهید آتش الماس (انعکاس نور رنگین کمانی) و درخشش آن (نور بی رنگ و درخشش الماس) را بسنجید. همچنین مراقب لکه های تاریک قطعه باشید.