عمومیکسب و کار ایرانی

ضوابط طراحی سالن کنفرانس

طراحی سالن کنفرانس مستلزم درک روابط پیچیده ای است که با بررسی 2500 سال تاریخ قابل درک است.

تئاتر پیشرفت کرد. روند ساخت تئاتر در شرایط فعلی توسط تیم نیکان

حفظ، احیا و نوسازی تئاترهای سابق قرن 19 و اواسط قرن 20.

ساختمان های جدید با ویژگی های فضای باز (تجربی) سالن کنفرانس و سپس تبدیل آنها به فضای توسعه

تاریخ سالن کنفرانس:

1. دوره یونان و روم

2- مسیحیت اولیه

3- دوره روم

4- دوره گوتینکوف

5-زمان زندگی جدید

6- پیری

7- دوره عاشقانه

8- آغاز آکوستیک مدرن

اولین تئاتر رومی که تماماً از سنگ ساخته شد 2. اولین تئاتر

جلسه و احیای سالن فرانسیس در پاریس بود

اطلاعات کلی در مورد تئاتر و اجرا

تقابل بین بازیگران و تماشاگران اتفاق می افتد. چه میدانی در شهر باشد یا یک خیابان یا اسکله

در بازار یا کافه. اما تئاتر بدون ساختار معنا ندارد، چه تئاتر در قالب نمایش باشد و چه اجرا.

و خواه نوعی جشن باشد یا جشن، ذات نباید آنچنان با ماهیت خود ادغام شود که نتوان آن را شناخت.

چون این یک نمایش نخواهد بود. زیرا تئاتر مبتنی بر آگاهی متقابل بین بازیگر و مخاطب است.

از وجود یکدیگر؛ باید با دنیای بیرون متفاوت باشد.

نشانه تئاتر صحنه است و معماری در طول تاریخ دستخوش تغییرات زیادی شده است.

اما همیشه مکانی متمایز و منحصر به فرد از محیط اطرافش بوده است.

شهر اغلب در میان بناهای تاریخی قرار می گیرد، اما علاوه بر فضاهای عمومی، فضاهای خالی زیادی نیز در شهر وجود دارد

ساحل اغلب فراموش می شود و رها می شود، مکانی که می تواند مکانی برای یک رویداد باشد

دراماتیک بودن برخی از این مکان ها در شهرهای ما به خصوص در شهرهای قدیمی بسیار حضور دارند

آنها زمانی مناطق شهری مرفه محسوب می شدند. آن فضا را فراموش نکنید

این نمایش به یک اجتماع عادی اجازه می دهد تا به یک جامعه با هویت تبدیل شود و همچنین می تواند یک پلتفرم باشد

این در مورد مردم صحبت کردن، گوش دادن و لذت بردن است.

بررسی مکان های مناسب برای تئاتر

سالن آمفی تئاتر باید بتواند به مردم فرصت تجمع بدهد و از ازدحام پشت در جلوگیری کند.

بلیط به راحتی در دسترس است. بر اساس ابعاد، در هر متر مربع حداکثر 6 نفر قابل اسکان می باشد.

اگر در یک ردیف قرار گیرد، برای هر 4 نفر 1.87 متر فضای طولانی لازم است، بنابراین نتیجه این است.

اگر مردم می خواهند وارد اتاق شوند، بهتر است در صف قرار گیرند.

(کافه) کافه

قرار گرفتن در محوطه لابی، برای این فضا، هر 4 صندلی 76.5 متر مربع فضا دارد.

اگر در هر نمایشگاه 50 نفر بخواهند از کافه استفاده کنند، اکنون به آن نیاز داریم

به 12 میز برای 4 نفر نیاز داریم یعنی 24.93 متر مربع نیاز داریم. بعد از آن 15 متر

به آشپزخانه مربع شکل و منطقه خرید نیازمندیم

توالت

فضای دوم در لابی حمام است و از آنجایی که فضای درجه سه است

ممکن است در نمای کامل نباشد، اما باید در دسترس باشد

از آنجایی که این یکی از اتاق های خدمات است، برای 8 سرویس بهداشتی و سرویس بهداشتی به مساحت 29.11 متر مربع نیاز است.