عمومی

فرانسه پیشقراول مقابله با اسلام

در رابطه با اقدام مضحک «شارلی ابدو» نکات زیر قابل توجه است:

– جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته با پیروی از تعالیم اسلام و به رهبری امام خمینی (ره) و جانشین برحق ایشان حضرت آیت الله خامنه ای توانسته است هویت اسلامی مسلمانان جهان را احیا کند. شکی نیست که انقلاب اسلامی ایران به عامل اصلی روند قوی مردم جهان تبدیل شده است و مردمان اروپا نیز به دلیل خروج از لیبرال دموکراسی به معنویت روی آورده اند و بسیاری از آنها را به گرویده اند. اسلام. در نتیجه دنیای غرب که از رشد اسلام در میان ادیان الهی بسیار وحشت دارد، مبارزه با اسلام را در دستور کار قرار داده است و در این میان فرانسه پیشگام است.

– دولت فرانسه که معمولاً خود را مدافع آزادی بیان می‌داند، معمولاً اقدامات مضحک «شارلی ابدو» را مصداق آزادی بیان و عقیده می‌داند، در حالی که این کشور سابقه محدود کردن فعالیت‌های اسلامی را دارد. نمونه ای از نقض آزادی های انسان و نیز طرحی در این زمینه است. سیاست ضد اسلامی در فرانسه در شرایطی اعمال می شود که یهودیان کشورهای اسلامی به ویژه ایران دارای هویت اقلیت هستند و حقوق آنها رعایت و رعایت می شود. رئیس جمهور فرانسه مدعی است که «شارلی ابدو» یک رسانه مستقل است در حالی که این نشریه با حمایت لابی صهیونیستی و حامیان ویژه آن در فرانسه فعالیت می کند و به استثنای یهودیت به ادیان الهی جهان از جمله مسیحیت توهین می کند. و به ویژه اسلام احترام می گذارد

– در صورت رد درخواست دفاع از آزادی بیان در فرانسه، کافی است انکار یا تردید در واقعه مشکوک هولوکاست در این کشور حداقل یک سال حبس و 3000 فرانک جریمه نقدی داشته باشد. سختگیری نسبت به آزاداندیشان اروپایی علاقه مند به تحقیقات هولوکاست باعث شد مسیحیان این قاره به ویژه فرانسوی ها از صهیونیسم متنفر شوند و یهودی ستیزی به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ مسیحی اروپا تبدیل شد. آزاداندیشان غربی اگرچه از فرصت های احتمالی استفاده می کنند و از قانون دوری می کنند، اما با قرار دادن آثار خود در فضای مجازی به انتشار آثار خود پی می برند.

– واقعیت این است که با وجود اقدامات ضد اسلامی فرانسه و آزادی عمل نشریاتی مانند شارلی ابدو، مسلمانان جهان مصمم به حفظ و حمایت از هویت اسلامی خود هستند و با ابراز تنفر از اسلام هراسی، به چالش کشیدن اقدامات دولت فرانسه موفقیت های جهان اسلام در مبارزه با ظلم، اشغالگری و جنایت به ویژه در فلسطین، یمن، افغانستان، عراق، سوریه، لبنان و… جذاب بوده و جایگاه انقلاب اسلامی ایران و مقام معظم رهبری را ارتقا داده است. در جهان. به همین دلیل فرانسه با ادامه اقدامات ضد اسلامی خود فقط آب به هاون می‌افزاید و انتشار کاریکاتورهای احمقانه نه تنها نمی‌تواند اسلام را تضعیف کند، بلکه انزجار از تفکر جزمی در لیبرال دموکراسی را افزایش می‌دهد.

– جهان اسلام در مرحله کنونی باید اهداف بلندمدت غرب برای تداوم اسلام ستیزی و اهانت به مقدسات مسلمانان را بشناسد و علما و نخبگان مسلمان با استفاده از مهارت های خود به ویژه رسانه های سنتی و مجازی نقاب بردارند. اهداف و وابستگی های مجله بدنام «شارلی ابدو» و به چالش کشیدن ادعای پوچ آزادی بیان در کشورهایی مانند فرانسه. در این راستا دفاع از اماکن مقدس اسلامی از جمله حریم مقدس پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، قرآن کریم و پرچمداران دفاع از اسلام به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران باید در خط مقدم این فعالیت ها باشد.