عمومی

فقط باید گریست؛ وقتی شیخی به علامه‌‍‌ حکیمی توهین می‌کند!

به عکس این شیخ نگاه کنید!

فقط باید گریه کرد ؛  وقتی شیخی به علامه حکیمی توهین می کند!

با دانستن اینکه مشکل از کجا ناشی می شود ، کافی بود که استاد حکیمی برخی از آنها را یکبار به طور مختصر تحویل دهد ، یا به دعوت موسسه ها و مutesسسات تحقیقاتی آنها پاسخ دهد ، یا برخی از آثار متوسط ​​و مقیاس کوچک را که با میلیاردها بودجه تهیه کرده اند تأیید کند. در آن زمان ، آنها او را یک ضد انقلاب نمی دانستند و او را کاملاً تحسین کردند!
هیچکس نمی گوید که همین که مرحوم حکیمی سالها سوخت و ساخت و از درون آتش گرفت ، جامعه را نابود نکرد و برای حفظ ثبات جامعه و جلوگیری از آسیب سیستم ، جنجال ایجاد کرد ، بروید و خدا را شکر!
در غیر این صورت ، اگر او بخواهد از عدالت دفاع کند ، با این سابقه شرم آور شما ، آیا چیزی برای کسی باقی می ماند؟
اگر قرار بود سازوکار تحقق عدالت برقرار شود ، مکان بسیاری از مردم باید تغییر می کرد و امروز همه نمی توانند بیایند و صحبت کنند!

این روزها در حال سپری شدن است و فردایی وجود دارد که یک حکیم بزرگ را در پیشگاه خداوند به نمایش می گذارد که شب و روز برای مظلومان و مستضعفان گریه و زاری می کرد و تمام زندگی خود را وقف مبارزات بزرگ کرده بود ، پیش از کسانی که موقعیت ها را تقسیم کردند. آنها کشور ، مردم و دین را تا به امروز آورده اند!