عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران روز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیلونا،
پخش برنامه مدرسه تلویزیون ایران یکشنبه 23 آبان 1393 از شبکه های آموزش، قرآن و امید به شرح زیر است:

شبکه آموزشی:

مهارت های فنی و حرفه ای:

8-8: 30 عملیات تکمیلی اصلاح ورزش – پایه 12 – تربیت بدنی – بخش فنی و حرفه ای

ساعت کار: 2 تا 3 کاربرد فناوری های جدید – پایه 11 – صلاحیت غیر فنی – بخش فنی و حرفه ای

9-9: 30 دانش فنی تخصصی – پایه 12 – الکترونیک – بخش فنی و حرفه ای

20: 00-20: 30 تولید و پرورش طیور – درجه 10 – دام – بخش فنی و حرفه ای

20:30-21:00 گلدوزی نازک – درجه 10 – نخ خیاطی – شاخه آن

21:00 – 21:30 استاندارد موزاییک – درجه 11 – موزاییک چوب – بخش فنی و حرفه ای

ابتدایی پایه:
10: 30-13: 30 بازی و ریاضی کلاس اول

2: 07-11: 30 نگارش فارسی و دوم دبستان

11:30-12:00 فارسی نویسی و سوم دبستان

12: 00-12: 30 علوم تجربی و تفکر کلاس چهارم

12:30-13:00 مطالعه کلاس پنجم و مهارت های اجتماعی

13:00-13:30 مطالعه کلاس ششم و مهارت های اجتماعی

13: 30-13: 50 آموزش پیش دبستانی

دبیرستان اول:
14: 30-15: 00 انگلیسی کلاس دوم

از ساعت 15:00 الی 15:30 انگلیسی پایه هشتم

15: 25 تا 16 انگلیسی پایه نهم

20:00-16:30 هنر کلاس هشتم

مدرسه راهنمایی:
16: 30-17: 00 زیست شناسی دو پایه 11 – علوم تجربی

17:00 الی 17:30 فیزیک دو – پایه یازدهم – علوم تجربی

17: 30-18: 00 زیست شناسی دوم – پایه یازدهم – علوم تجربی

18: 00-18: 30 فیزیک یک – پایه دهم – علوم تجربی

شبکه قرآن:
8 صبح درس اخلاق اسلامی در 3 رشته علوم و معارف اسلامی
8:30 تاریخ اسلام، 3 رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت 11 صبح آموزش قرآن پایه سوم دبستان
11:20 درس هدیه های آسمان پایه دوم
15 ساعت درس عربی زبان قرآن 3 رشته علم و دانش
15:30 درس پیام هایی از بهشت ​​(پایه هفتم)

شبکه امید:
دروس عمومی ریاضی تجربی و انسانی ساعت 10:30
درس: مدیریت خانواده و سبک زندگی
پایه: دوازدهم
رشته: مشترک در تمام رشته ها

11:00 درس: انسان و محیط زیست پایه: یازدهم
رشته: مشترک در تمام رشته ها

دوره های فنی حرفه ای
12:00 درس: دانش فنی پایه آموزش نوزادان پایه: یازدهم و دوازدهم
زمینه: تربیت فرزند

12:30 درس: فیزیک پایه: رشته دهم و یازدهم: مشترک برای همه رشته ها