عمومی

نمای سبک و کاهش تلفات انسانی در زلزله

آخرین زلزله بزرگ در تهران و حومه 3 سال پیش یعنی 3 سال پیش رخ داد که با توجه به دوره بازگشت 4 ساله محاسبه شده (بر اساس زلزله های تاریخی منطقه) مدت زمان بسیار کوتاه تری به نظر می رسد و احتمال وقوع زلزله وجود دارد. در تهران بیگ به دلیل گذشت حدود 34 مهلت محاسباتی اش از همیشه به ما نزدیکتر است؟ دقت کنید عرضی که گفتم!

لازم به ذکر است که بدترین زمان برای غافلگیری در هر بحرانی چه انسان ساز و چه طبیعی زمان مهجوریت و فراموشی است و اگر اشتباه نکنم این دوران را در رابطه با زلزله در کشور تجربه می کنیم. ! صحنه ها و خاطرات زلزله کردستان، بم و رودبار منجیل و همچنین لرزش های مختصر دو زلزله سال های اخیر تهران را فراموش کنیم و همچنان در دوران انکار زندگی کنیم! فراموشی نعمت بزرگی است که خداوند آن را در نظام بشری تعریف کرده است اما در مواردی این فراموشی را روا نداشته است!

بلایای طبیعی و انسان ساخت بر روی زمین طبیعی است و هر از گاهی بر اساس ساختار زمین یا فعالیت ها و اقدامات انسان رخ می دهد و در حال حاضر هیچ راهی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. تنها راه این است که دقیقاً حوادث و مکانیسم های وقوع آنها را بشناسیم و سپس سیستم هایی را برای مقابله با آنها به عنوان پدیده های بحران طراحی کنیم!

در همین راستا هرگاه در برنامه های مقابله با زلزله صحبت از وضعیت نابسامان در کشور به ویژه تهران می شود، مسئولان شهری بلافاصله در اخبار چند روز بعد از فعالیت این پروژه یا آن پروژه در رابطه با زلزله در شهر! مطمئناً، من همیشه در طول سی سال گذشته از این چیزها زیاد شنیده ام، اما هنوز چیز خاصی به اندازه آنها ظاهر نشده است! بله، حداقل مشکل هزینه اقدامات بازآفرینی شهری و زیرساخت ها و … است که اصلاً به آن اشاره می شود یا خیر!

اکنون در این راستا می توان برنامه ها و اقداماتی را با هدف کاهش اثرات و بالاتر از همه کاهش قربانیان انسانی در صحنه انجام داد تا هزینه های مربوط به آن مجموعه فعالیت ها کاهش یابد و مورد حمایت شهر و مردم قرار گیرد. ! یکی از اقدامات اصلی در این مقوله استفاده از نماهای سبک به جای نماهای سنگی و سنگین، شیشه و اخیراً نماهای آتش زا است. چون در شهری که می دانیم لرزه خیز است و به لطف گازرسانی شهری می دانیم که آتش سوزی عامل اصلی مرگ و میر انسان پس از زلزله خواهد بود، باز هم اجازه چنین نماهایی را می دهیم! برای نماهای موجود در یک برنامه پنج ساله در صورت نیاز به تعمیر و بازسازی می توان نماها را با نماهای سبک جایگزین کرد! پس اگر واقعاً بخواهیم از اثرات منفی خسارات اقتصادی و جانی ناشی از زلزله بکاهیم! بودن!

در حال حاضر اولین قدم بررسی ظاهر ساختمان های جدید است که باید:

3- سبک

3- حفاظت در برابر آتش

3- لیوان را بردارید

برای ساختمان های موجود با هر گونه تعمیرات اساسی و ساخت نما باید اصلاح شود تا هزینه ها در کنار تعمیر کاهش یابد! در این راستا شهرداری باید روش های تشویقی از جمله کاهش عوارض و … را طراحی کند. برای چنین اقداماتی

ممنون از عکس های اینجا

دید نورانی و کاهش قربانیان انسانی در زلزله

دید نورانی و کاهش قربانیان انسانی در زلزله

دید نورانی و کاهش قربانیان انسانی در زلزله

دید نورانی و کاهش قربانیان انسانی در زلزله

دید نورانی و کاهش قربانیان انسانی در زلزله

دید نورانی و کاهش قربانیان انسانی در زلزله

مسائل و بندهای دیگر انشالله اگر عمری داشتم بند چند مرحله ای را ذکر می کنم تا بهانه ای برای عدم توجه به بزرگترین تهدید ایران نباشد!

* استاد نمونه کشوری در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار تاب آوری و مدیریت بحران در ایران و مؤسس انجمن سالمندان شهری کشور.